Pytanie Przełączanie gałęzi w Xcode 9


Mam problem ze znalezieniem pozycji menu, aby przełączyć gałąź przy użyciu Xcode 9. Wygląda na to, że menu kopii roboczych zniknęło. Jakieś pomysły?

Xcode 9

enter image description here

Xcode 8

enter image description here


76
2018-06-06 17:53


pochodzenie


Obok przycisku nawigatora projektu znajduje się nowy przycisk nawigatora źródła, który może być przeznaczony do pewnego użytku, ale wszystko, co mi mówi, to "Ładowanie ...". - Phillip Mills
Możesz przejrzeć Sesja Apple... - Ahmad F


Odpowiedzi:


 • naciśnij ⌘2 aby otworzyć nowy nawigator Source Control.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy master Ikona.

enter image description here

Aby przełączyć się do innej gałęzi

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź, która nie jest aktualna
 • Wybierać Checkout...
 • naciśnij  lub kliknij przycisk Checkout przycisk.

enter image description here


129
2018-06-06 19:04Tak, ale widzisz, że w tym menu kontekstowym nie ma "Przełącz na rozgałęzienie ...", tak jak było we wcześniejszych X-kodach. W Xcode 9 używasz "Checkout ..." (który będzie włączony po wybraniu dowolnej gałęzi). Podoba mi się to, ponieważ terminologia odpowiada teraz poleceniu wiersza poleceń git, którego używałbyś. - Jerry Krinock
@JerryKrinock Bardzo dziękuję za podpowiedź. Zaktualizuję odpowiedź. - vadian
Potrzeba czasu, aby znaleźć oddział z Remotes. Czy znasz sposób wyszukiwania marek pilotów za pomocą nazwy? - Liem Vo
Obawiam się, że nie znam sposobu. - vadian
W repozytorium, w którym działam, znajdują się żółte foldery w nazwach oddziałów. Ten zespół programistów ma żółte foldery z numerami wersji aplikacji dla nazw folderów, a następnie gałęzie wewnątrz tych folderów. Jak oni to zrobili? i.imgur.com/zKoWxD6.png - tymac


Pokaż okno po lewej stronie (Navigator) w swoim Xcode, wybierając tę ​​opcję (zobaczysz to w prawym górnym rogu okna Xcode):

Enabling the Navigator

Teraz wybierz drugą kartę:

Selecting the Source control tab

Kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź, którą chcesz zrealizować, i kliknij przycisk kasy w menu: Checking out the branch


13
2018-06-09 20:58

Wygląda na to, że Apple się poruszył Kontrola źródła funkcja podobna change branch, version history oddzielić kartę w Obszar nawigatora dla Xcode 9.x

Poniżej przedstawiono krok, aby wykonać przełączanie gałęzi:

 1. Otworzyć Navigator area (jeśli jest ukryty), naciskając lewe okienko znajdujące się w prawym górnym rogu Xcode lub użyj skrótu cmd + 2

step1

 1. W Source control navigator możesz zobaczyć Branches, Tag prezent dla twojego projektu.

Step2

 1. Teraz, jeśli chcesz przełączyć oddział wtedy wybierz gałąź do przełączenia i kliknij prawym przyciskiem myszy na tym.

 2. Wybierz Sprawdzić. Spowoduje to wygenerowanie ostrzeżenia Do you want to check out “<branch name>”?  Wybierz Checkout.

Step3-4

 1. Teraz po pewnym czasie zmienisz swoją gałąź na wybraną.

Uwaga: Aby przełączać się pomiędzy gałęziami, musisz zatwierdzić lub odrzucić zmiany wykonane w projekcie.

Step5

Step6

 1. Możesz nawet zobaczyć Historia dzienników wybierając gałąź. Historia zobowiązań może być wyświetlana w oparciu o ostatnie 24 godziny, ostatnie 7 dni i ostatnie 30 dni.

Step 6

Step 7


3
2018-01-16 12:23

1) Naciśnij przycisk Pokaż nawigator (prawy górny róg Xcode):

enter image description here

2) Pokaż nawigator projektu, rozwiń Remotes teczka:
enter image description here

3) Rozwiń folder początkowy, kliknij prawym przyciskiem gałąź, której chcesz użyć, i kliknij Checkout....
enter image description here


2
2017-12-20 06:02

Postępuj zgodnie z poniższym linkiem, aby uzyskać jasne objaśnienie każdej z funkcji, takich jak: Zatwierdź, Pociągnij, Pchaj itp.

https://www.raywenderlich.com/153084/use-git-source-control-xcode-9


0
2017-10-26 10:04