Pytanie Wdrażanie równoważnika C ++ przy użyciu instrukcji C #


Szukam eleganckiego rozwiązania do realizacji odpowiednika C # za pomocą oświadczenia w C ++. Idealnie wypadkowa składnia powinna być łatwa w użyciu i czytaniu.

C # Szczegółowe informacje dotyczące wyciągu znajdują się tutaj - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yh598w02(v=vs.80).aspx

Nie jestem pewien, czy rozwiązaniem byłoby użycie wskaźników funkcyjnych z destruktorami na klasach, jakąś formę sprytnego programowania szablonów, czy nawet programowania szablonów meta. Zasadniczo nie wiem od czego zacząć ...


11
2018-02-03 17:55


pochodzenie


Powiedziano mi, że RAII to omawia. - Anthony Pegram
Jak powiedział Anthony, użycie RAII automatycznie zrobi to za ciebie, a imho, to czyni kod znacznie czystszym niż wzorzec użycia. - Mranz
Z mojego punktu widzenia using słowo kluczowe jest po prostu miernym lekarstwem na brak RAI w pierwszej kolejności. Tak więc nie będziesz starał się naśladować tego. - Andre
@Andre Jest trochę trudniejsze. Przypuszczam, że kompilator C # mógłby traktować zakresowy IDisposable podobny do RAII, ale nie jestem pewien, skąd wiedział, że można bezpiecznie usunąć obiekt. Może sprawdzić liczbę odliczeń, gdy obiekt opuszcza zasięg i natychmiast wywołać komendę, jeśli 0? - Mranz
@DavidHeffernan Mówię o tym, że nie muszę używać zakresu zastosowania. - Mranz


Odpowiedzi:


Nie musisz implementować tego w C ++, ponieważ standardowy wzorzec RAII już robi to, czego potrzebujesz.

{
  ofstream myfile;
  myfile.open("hello.txt");
  myfile << "Hello\n";
}

Po zakończeniu zakresu bloku myfile jest zniszczony, co zamyka plik i zwalnia wszystkie zasoby powiązane z obiektem.

Powód using oświadczenie istnieje w C # jest dostarczenie trochę cukru syntaktycznego wokół try / finally i IDisposable. Po prostu nie jest potrzebny w C ++, ponieważ oba języki różnią się, a problem jest rozwiązywany inaczej w każdym języku.


25
2018-02-03 18:01To jest o wiele lepsze niż C # usingi działa również z obiektami .NET w C ++ / CLI. Składnia C ++ jest o wiele lepsza, ponieważ mimo to musisz pamiętać o użyciu składni semantyki wartości: (1) Możesz jej użyć dla każdego typu, bez względu na to, czy implementuje IDisposablelub nie, lub dla interfejsów, różne obiekty mogą lub nie mogą, i (2) Działa dla członków klasy. - Ben Voigt
Myślę, że nie jest to sprawa lepsza czy gorsza, to kwestia tego, jakie narzędzia masz do czynienia z problemem w twoim środowisku. C ++ używa sterty jako zarządzania pamięcią, a także stosu, ale nie ma zbierania śmieci, więc na tym polega różnica, opóźnione zarządzanie pamięcią GC, które ma swoje zalety, więc co powinienem zrobić, aby pracować w tym kontekście? nie jesteśmy tutaj różnymi drużynami sportowymi, jesteśmy deweloperami zajmującymi się różnymi technologiami ... - Eugenio Miró
Nie rozumiem, jak to jest akceptowaną odpowiedzią, a przez tak wiele głosów up-voting, ponieważ RAII jest po prostu szefem projektu. Czy nie przygotowuje się do tego, że nie powie, że RAII zajmuje się wszystkim, przez cały czas? Im lepsza odpowiedź, a bardziej analogiczna do C # using oświadczenie wydaje się być Inteligentny wskaźnik użycie, dokładniej, std :: unique_ptr jak wspomniano w innej odpowiedzi tutaj. Inteligentny wskaźnik implementuje opakowanie RAII po stronie wywołania alokacji, więc jest to analogiczne do using. - u8it


Przyjrzałbym się używaniu std :: auto_ptr <> do obsługi czyszczenia wszystkich instancji przydzielonych i przypisanych do wskaźnika w określonym zakresie - w przeciwnym razie wszelkie zmienne zadeklarowane w określonym zakresie zostaną po prostu zniszczone przy wychodzeniu z tego zakresu.

{
  SomeClass A;
  A.doSomething();
} // The destructor for A gets called after exiting this scope here

{
  SomeClass* pA = new SomeClass();
  std::auto_ptr<SomeClass> pAutoA(pA);
  pAutoA->doSomething();
} // The destructor for A also gets called here, but only because we
 // declared a std::auto_ptr<> and assigned A to it within the scope.

Widzieć http://en.wikipedia.org/wiki/Auto_ptr dla trochę więcej informacji na temat std :: auto_ptr <>


3
2018-02-03 18:07std::auto_ptr jest przestarzałe, użyj std::unique_ptr zamiast - Praetorian
Dobrze wiedzieć, dzięki. Przez większość dni zwykle trzymam się bibliotek Boost ... - hatboyzero
Są inne Inteligentne wskaźniki, oprócz auto_ptr i unique_ptr. - u8it


Bardziej szczegółowy wzór RAII, który przypomina instrukcję użycia C #, można uzyskać za pomocą prostego makra.

#define Using(what, body) { what; body; }

Using(int a=9,
{
  a++;
})

a++; // compile error, a has gone out of scope here

Zauważ, że musimy użyć dużego "Użycie", aby uniknąć kolizji z wbudowaną instrukcją C ++, która oczywiście ma inne znaczenie.


3
2017-09-21 07:28Podoba mi się to, ponieważ podoba mi się wyraźna natura "używania". Jeśli chodzi o samo makro, to lubię to lepiej: tedclancy.wordpress.com/2015/07/04/raii-helper-macro. - Dina


Chciałbym polecić przeczytanie następujących linków:

 1. C ++ RAII w porównaniu z wzorcem Java Dispose
 2. Wyjątki konstruktora w C ++, C # i Java
 3. Więcej Idiomów w C ++ / Akwizycja zasobów to inicjalizacja
 4. Akwizycja zasobów to inicjalizacja (RAII)

2
2018-02-04 00:04

spójrz na następujące:

#include <iostream>

using namespace std;


class Disposable{
private:
  int disposed=0;
public:
  int notDisposed(){
    return !disposed;
  }

  void doDispose(){
    disposed = true;
    dispose();
  }

  virtual void dispose(){}

};class Connection : public Disposable {

private:
  Connection *previous=nullptr;
public:
  static Connection *instance;

  Connection(){
    previous=instance;
    instance=this;
  }

  void dispose(){
    delete instance;
    instance = previous;
  }
};

Connection *Connection::instance=nullptr;


#define using(obj) for(Disposable *__tmpPtr=obj;__tmpPtr->notDisposed();__tmpPtr->doDispose())

int Execute(const char* query){
  if(Connection::instance == nullptr){
    cout << "------- No Connection -------" << endl;
    cout << query << endl;
    cout << "------------------------------" << endl;
    cout << endl;

    return -1;//throw some Exception
  }

  cout << "------ Execution Result ------" << endl;
  cout << query << endl;
  cout << "------------------------------" << endl;
  cout << endl;

  return 0;
}

int main(int argc, const char * argv[]) {

  using(new Connection())
  {
    Execute("SELECT King FROM goats");//out of the scope
  }

  Execute("SELECT * FROM goats");//in the scope

}

1
2017-08-29 19:55

  #define USING(...) if(__VA_ARGS__; true)

    USING(int i = 0)
    USING(std::string s = "0")
    {
      Assert::IsTrue(i == 0, L"Invalid result", LINE_INFO());
      Assert::IsTrue(s == "0", L"Invalid result", LINE_INFO());
    }
    //i = 1; // error C2065: 'i': undeclared identifier
    //s = "1"; //error C2065: 's': undeclared identifier

1
2018-03-17 23:43