Pytanie Jak obsługiwać długi ciąg instrukcji SQL w Pythonie


Próbuję uzyskać informacje z bazy danych SQL przy użyciu Pythona

Udało mi się połączyć i pobrać dane, gdy instrukcja SQL była prosta, na przykład

#cursor.execute("SELECT * FROM Client WHERE UsesTimesheet = 1 ORDER BY ClientName")

Jednak po przejściu do bardziej złożonego oświadczenia pojawia się błąd pokazany poniżej

Traceback (most recent call last):
 File "F:\Python\Test - AutoCad.py", line 30, in <module>
where jobnum = 1205992")
File "C:\Python26\ArcGIS10.0\lib\site-packages\pymssql.py", line 196, in execute
raise OperationalError, e[0]
OperationalError: SQL Server message 102, severity 15, state 1, line 1:
Incorrect syntax near 'jobnum'.

Ta instrukcja działa, gdy używam klienta Microsoft SQL 2008, ale nie w pythonie.

Co robię nieprawidłowo? W przypadku złożonych wypowiedzi powinienem używać SQLAlchemy?

http://www.sqlalchemy.org/

Aktualny kod poniżej

import pymssql
import _mssql
import sys

# Connect to db using Windows Integrated Authentication.
conn = _mssql.connect(server='000.000.0.0', database='Mydb', trusted=True)
conn = pymssql.connect(host='000.000.0.0', database='Mydb', trusted=True)

# prepare a cursor object using cursor() method
cursor = conn.cursor()

cursor.execute("""SELECT PJI.*, PJO.*,
    CST.ABCGS
FROM dbo.Traverse AS TRE
       LEFT OUTER JOIN dbo.TraversePreEntry AS TPE
          ON TRE.JobNum = dbo.GetJobNumberFromGroupId(TPE.GroupId)
       LEFT OUTER JOIN AutoCADProjectInformation AS PJI
          ON TRE.JobNum = PJI.JobNumber
       LEFT OUTER JOIN CalculationStorageReplacement AS CST
          ON CST.ProjectNumber = dbo.GetJobNumberFromGroupId(TPE.GroupId
       LEFT OUTER JOIN dbo.TraverseElevations AS TEV
         ON TRE.TraverseId = TEV.TraverseId
       LEFT OUTER JOIN VGSDB.dbo.ProjectOffice AS PJO
          ON PJI.PjbId = PJO.PjbId
where jobnum = 1205992""")

# Fetch rows
data = cursor.fetchall()

print "Info : %s " % str(data)

11
2018-05-28 15:39


pochodzenie


Patrz wyżej ..... - Tristan Forward


Odpowiedzi:


Twój ciąg pythonów jest łączony razem bez znaków nowej linii, dlatego nie ma miejsca przed where słowo kluczowe. Lepiej używaj potrójnie cytowanych ciągów podczas pracy z wieloliniowymi literałami łańcuchowymi:

cursor.execute("""\
SELECT PJI.*, PJO.*, 
    CST.ABCGS 
FROM dbo.Traverse AS TRE 
       LEFT OUTER JOIN dbo.TraversePreEntry AS TPE 
          ON TRE.JobNum = dbo.GetJobNumberFromGroupId(TPE.GroupId)
       LEFT OUTER JOIN AutoCADProjectInformation AS PJI
          ON TRE.JobNum = PJI.JobNumber
       LEFT OUTER JOIN CalculationStorageReplacement AS CST
          ON CST.ProjectNumber = dbo.GetJobNumberFromGroupId(TPE.GroupId)
       LEFT OUTER JOIN dbo.TraverseElevations AS TEV
         ON TRE.TraverseId = TEV.TraverseId
       LEFT OUTER JOIN VGSDB.dbo.ProjectOffice PJO
          ON PJI.PjbId = PJO.PjbId
where jobnum = 1205992""")

Potrójnie cytowane ciągi zachowują nowe linie:

>>> "one\
... two"
"onetwo"
>>> """one
... two"""
"one\ntwo"

Jeśli jest to jedna z nich, niekoniecznie musisz używać SQLAlchemy, ale wraz z rozwojem twojego projektu, biblioteka ta oferuje wiele korzyści, w tym znacznie ułatwia logikę warunkową (dodając dalsze klauzule WHERE oparte na gałęziach if / then, itp).


16
2018-05-28 15:46+1 dla potrójnych cytowanych ciągów. - dusan


Umieść spację przed where słowo kluczowe. Python nie dodaje spacji podczas używania \:

In [5]: print "a\
  ...: b"
ab

Aby uzupełnić odpowiedź Martijna Pietersa, jeśli używasz potrójnych cytowanych ciągów, musisz usunąć \, używając obu nie otrzymasz nowych linii:

In [6]: """a\
b"""
Out[6]: 'ab'

5
2018-05-28 15:44