Pytanie Jak korzystać z migracji programowo w EntityFramework Codefirst?


Pracuję w projekcie, który używa najpierw kodu EF. Próbuję korzystać z funkcji migracji. Nie chcę używać Menedżera konsoli pakietów. Jak programowo uruchomić "Add-Migration" i "Update-Database"?

add-migration TestMigration01 -force

update-database

11
2018-02-02 03:58


pochodzenie
Odpowiedzi:


Masz kilka możliwości. Możesz użyć klasy dbmigrator w swoim kodzie: http://romiller.com/2012/02/09/running-scripting-migrations-from-code/

Lub możesz użyć migrate.exe, który jest przydatny do uruchamiania ich w kroku kompilacji, itp. https://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj618307.aspx


13
2018-02-02 14:11