Pytanie Przechowuj tablicę w obiekcie Realm


Jestem nowy w Realm w Swift. Czy istnieje sposób na przechowywanie tablic ciągów w Obiekty Realm?

Mam obiekt JSON, takich jak:

"firstName": "John",
"imgName": "e9a07f7d919299c8fe89a30022151135cd63773f.jpg",
"lastName": "Wood",
"permissions": {
  "messages": ["test", "check", "available"]
},

Jak mogę przechowywać wiadomości tablica w uprawnienia klawisz?


11
2018-06-03 06:54


pochodzenie
Odpowiedzi:


Możesz coś takiego:

class Messages: Object {
  dynamic var message = ""
}

class Permission: Object {
  let messages = List<Messages>()
}

class Person: Object {
  dynamic var firstName = ""
  dynamic var imgName = ""
  dynamic var lastName = ""
  var permissions : Permission = Permission()
}

Tak czy inaczej, myślę, że teraz jest dobrze udokumentowana Dokumentacja Realm Swift


12
2017-09-27 03:37

Oto jedna prosta technika, która nie wymaga List<T> jeśli masz pewność, że twoje struny mogą być bezpiecznie tokenizowane.

class Person: Object {
  private let SEPARATOR = "||"

  dynamic var permissionsString: String? = nil
  var permissions: [String] {
    get {
      guard let perms = self.permissionsString else { return [] }
      return perms.componentsSeparatedByString(SEPARATOR)
    }
    set {
      permissionsString = newValue.count > 0 ? newValue.joinWithSeparator(SEPARATOR) : nil
    }
  }

  override static func ignoredProperties() -> [String] {
    return ["permissions"]
  }
}

3
2018-04-05 09:18

Na to pytanie już odpowiedział ktoś, proszę sprawdź ten link 

Aktualnie potrzebujesz RLMObject, który zawiera ciąg:

@interface StringObject : RLMObject
@property NSString *value;
@end
RLM_ARRAY_TYPE(StringObject)

@implementation StringObject
@end

@interface Object : RLMObject
@property RLMArray<StringObject> *array;
@end

-6
2018-06-03 07:00Poprosił o szybkie ... - sofacoder