Pytanie Aktualizowanie części dokumentu na Azure DocumentDB


Czy istnieje sposób aktualizacji części dokumentu w kolekcji DocumentDB?

wiem to ReplaceDocumentAsync pozwala aktualizować dokument, ale trzeba go zastąpić Cały dokument. Brzmi to trochę przerażająco. Jeśli mam obiekt, który ma zagnieżdżone inne obiekty, będę musiał wysłać zapytanie do dokumentu nadrzędnego, a następnie zastąpić cały dokument, aby zaktualizować zagnieżdżoną część obiektu.

Czy obsługuje DocumentDB ReplaceDocumentAsync w sposób, który sprawia, że ​​działa lepiej, niż mogłoby się wydawać na powierzchni?


11
2018-03-19 03:41


pochodzenie
Odpowiedzi:


Niestety, od tej pory nie jest to możliwe. Możesz głosować w górę sugestię na stronie głosowej użytkownika Microsoft Azure.

http://feedback.azure.com/forums/263030-documentdb/suggestions/6693091-beable-to-partial-updates-on-document

Więcej informacji

Blog Scotta Guthriego: http://weblogs.asp.net/scottgu/azure-new-documentdb-nosql-service-new-search-service-new-sql-alwayson-vm-template-and-more

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/822d4b5c-13ce-4737-a1e9-6217851dfa9c/update-delete-parts-of-an-documentdb-object-graph-how-do- weak-relations-work? forum = AzureDocumentDB

Oto komentarz od pracownika firmy Microsoft, który twierdzi, że w części przyszłej aktualizacji zostanie dodane wsparcie dla częściowych aktualizacji dokumentów:

http://blogs.msdn.com/b/documentdb/archive/2014/08/22/introducing-azure-documentdb-microsoft-s-fully-managed-nosql-document-database-service.aspx Blog Comment


9
2018-03-19 03:59Wciąż niedostępne od kwietnia 2017 r. - JerryGoyal
Żądanie funkcji głosu użytkownika zostało zaktualizowane 5 marca 2018 r .: Zespół Azure Cosmos DB (administrator, Microsoft Azure) odpowiedział: Aktywnie pracujemy nad tą funkcją. .- Hurra - Ralf Bönning