Pytanie Każdy przykładowy kod algorytmu REINFORCE zaproponowany przez Williamsa?


Czy ktoś zna jakiś przykładowy kod algorytmu Ronald J. Williams zaproponowane w
Klasa algorytmów estymacji gradientu dla uczenia zbrojenia w sieciach neuronowych


11
2018-02-11 15:09


pochodzenie
Odpowiedzi:


Tak, szukaj w GitHub, a otrzymasz całą masę wyników:

GitHub: WILLIAMS + REINFORCE

Najpopularniejsze używają tego kodu (w Pythonie):

__author__ = 'Thomas Rueckstiess, ruecksti@in.tum.de'

from pybrain.rl.learners.directsearch.policygradient import PolicyGradientLearner
from scipy import mean, ravel, array


class Reinforce(PolicyGradientLearner):
""" Reinforce is a gradient estimator technique by Williams (see
  "Simple Statistical Gradient-Following Algorithms for
  Connectionist Reinforcement Learning"). It uses optimal
  baselines and calculates the gradient with the log likelihoods
  of the taken actions. """

def calculateGradient(self):
  # normalize rewards
  # self.ds.data['reward'] /= max(ravel(abs(self.ds.data['reward'])))

  # initialize variables
  returns = self.dataset.getSumOverSequences('reward')
  seqidx = ravel(self.dataset['sequence_index'])

  # sum of sequences up to n-1
  loglhs = [sum(self.loglh['loglh'][seqidx[n]:seqidx[n + 1], :]) for n in range(self.dataset.getNumSequences() - 1)]
  # append sum of last sequence as well
  loglhs.append(sum(self.loglh['loglh'][seqidx[-1]:, :]))
  loglhs = array(loglhs)

  baselines = mean(loglhs ** 2 * returns, 0) / mean(loglhs ** 2, 0)
  # TODO: why gradient negative?
  gradient = -mean(loglhs * (returns - baselines), 0)

  return gradient

9
2018-02-11 16:02dzięki, myślę, że to od Pybrain. Teraz wiem, jak znaleźć przykłady kodu. - Alex Gao
W rzeczywistości ten kod nie działa. Przesłałem problem do repozytorium. - Alex Gao