Pytanie Czy zajęcia są naprawdę aktualną propozycją na następny standard C?


Znalazłem niezgodność między datami na wysyłce a datami w dokumentach na tej stronie:

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/documents

Pobrałem najnowsze archiwum i czytałem o implementacji klas dla C. Zostało ono napisane przez kogoś z Sun w '95.

Moje pytanie brzmi: czy te aktywne propozycje są rozważane w odniesieniu do następnego standardu C i czy istnieje lepsze miejsce do przeczytania o następnym opracowaniu?


11
2017-12-08 17:58


pochodzenie


@MarkRansom Myślę, że prawdopodobieństwo wejścia w ten standard jest bardzo niskie. Przebiłoby to tonę obecnie standardowego bezpiecznego kodu: np. wszystkie glib / gtk. - Mgetz
@Mgetz wydaje się być kontrowersyjną propozycją, ciekawi mnie jednak, jakie aspekty wniosku złamią istniejący kod? Czy możesz dać przykład? - Shafik Yaghmour
@ShafikYaghmour github.com/GNOME/gtk/search?l=c&q=class&utf8=%E2%9C%93  class jest wielkim zabójcą pod względem przerywania zmian. Ponieważ złamałoby to kod zapisany w C zorientowanym obiektowo przy użyciu tego identyfikatora. Mimo że this może mieć tyle samo problemów. - Mgetz
@Mgetz: Nadal można je nazwać _Class i _This z #define w niektórych <stdclass.h> nagłówek, podobnie jak w bool i static_assert. - mafso
@mafso oczywiście, jednak to tworzy celowe rozłączenie między C i C ++, co autor wyraźnie mówi, że nie jest intencją. - Mgetz


Odpowiedzi:


Wymienione dokumenty tutaj pokaż najnowsze spotkania na szczycie. Ostatnie spotkanie było w St. Louis i tam są mailing przed spotkaniem i poczta po spotkaniu wymienione na górze.

W dokumentach przed spotkaniem znajdujemy N1875: Dodawanie klas do C który został autorem 2014-09-29 która jest rzeczywiście aktualna i wydaje się, że jest to rzeczywiście aktywny problem.

To, co może być mylące w dokumencie po spotkaniu, przypomina stare propozycje z 1995 roku:

N424 12 Jun 95 Jervis, RP: Classes in C, Part 1
N445 22 Aug 95 Jervis, Classes in C, Part 2: Inheritance
N446 22 Aug 95 Jervis, Classes in C, Part 3: Virtual Functions
N447 22 Aug 95 Jervis, Classes in C, Part 4: Constructors and Destructors  

Mogły zostać uwzględnione w celach informacyjnych, ponieważ temat ten pojawił się ponownie.

Aktualizacja

Jens wskazał, że można znaleźć dyskusję na temat tej propozycji robocze minuty od wysłania wiadomości a wniosek jest następujący:

Powyższe badania słomy wskazują, że Komitet nie jest zainteresowany   do dalszego rozwoju przedstawionego wniosku. Jednakże, my   zachęciłoby zamawiającego do opracowania wdrożenia, które zyskuje   doświadczenia użytkownika z przedstawionymi koncepcjami, tj. modyfikacja gcc   lub klang.

Zasadniczo nie ma interesu w realizacji wniosku, dopóki nie zostanie wdrożona, która może okazać zainteresowanie ze strony społeczności.


9
2017-12-08 18:20Dziękuję za to, że mnie to odczytałeś. Ciekawe czasy dla C ... - John Holly
Dyskusja komisji na temat tej propozycji znajduje się w protokole ze spotkania w St.Louis: open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1884.pdf - Jens Gustedt
@JensGustedt dziękuję, spojrzałem na ten dokument, ale jakoś tęskniłem za tą dyskusją, przynajmniej wiem, czego szukam następnym razem. - Shafik Yaghmour