Pytanie Obsługa iOS 7 z kompatybilną aplikacją iOS 8, która zawiera rozszerzenia


Zbudowałem aplikację na iOS 8, korzystając z rozszerzenia widgetu Dzisiaj. Zastanawiałem się, jak upewnić się, że ludzie z systemem iOS 7 nadal będą mogli pobierać i korzystać z aplikacji.

Czy mam stworzyć docelowy program do tworzenia widżetów na dziś iOS 8, ale rzeczywisty cel rozwoju aplikacji iOS 7?


11
2017-09-22 00:57


pochodzenie
Odpowiedzi:


Jesteś na dobrej drodze: aplikacja musi zostać zbudowana za pomocą zestawu SDK iOS 8 i może mieć wcześniej wdrożony cel. Celem wdrożenia widgetu jest system iOS 8, który zostanie zignorowany na urządzeniach z systemem iOS 7. Możesz to łatwo sprawdzić w symulatorze.

Jeśli udostępniasz kod między widżetem a aplikacją, kod ten musi oczywiście działać w systemie iOS 7 i 8. W szczególności, jeśli używasz frameworku do udostępniania kodu między aplikacją a widżetem (który jest zalecane przez Apple), powinieneś czytać ten dokument. Wydaje się jednak, że łatwiej jest po prostu nie używać (własnych, osadzonych) frameworków, o ile kierujesz na system iOS 7.


9
2017-09-23 08:32

  1. Sprawdź wersję systemu operacyjnego i wykonaj zachowanie awaryjne dla

    NSString * osVersion = [[UIDevice currentDevice] systemVersion];

  2. Sprawdź, czy masz dostęp do funkcji, których chcesz użyć:

    [YourClass respondsToSelector: @selector (yourDesiredFunction)]

Przewodnik kompatybilności SDK firmy Apple: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/developertools/conceptual/cross_development/Introduction/Introduction.html


0
2017-09-22 07:07Dowiedziałem się, że # 2 właśnie nadało ramie opcjonalne, ale wciąż jestem zdezorientowany na dzisiejszym widżecie. Jak wykonać zachowanie awaryjne dla całkowicie oddzielnego celu? - Hamlier Walp
W pierwszych opcjach lepiej jest użyć porównania z NSFoundationVersionNumber_iOS_7_1 - Mike Glukhov


hagi ma rację, ale staraliśmy się uruchamiać aplikacje z frameworkami na ios7 i działało. Ale najlepszym sposobem jest słabe łączenie i kontrola.

Jest to zły scenariusz, ponieważ w naszych frameworkach jest prawie cały kod non-UI: model, parser i ładowanie.


0
2017-12-11 11:42