Pytanie Titan db, jak wyświetlić wszystkie indeksy graficzne


Spoglądam na system zarządzania, ale niektóre rzeczy wciąż mi umykają. Zasadniczo chcę to zrobić:

  • Lista wszystkich indeksów opartych na Edge (w tym vertex centric).
  • Lista wszystkich indeksów opartych na Vertex (dla każdej etykiety, jeśli indeks jest dołączony do etykiety).

Zasadniczo przypomina to mapowanie schematu graficznego.

Próbowałem kilku rzeczy, ale w najlepszym przypadku otrzymuję tylko częściowe dane.

g.getIndexdKeys(<Vertex or Edge>); 
//basic information. Doesn't seem to return any buildEdgeIndex() based indexes

mgmt.getVertexLabels(); 
// gets labels, can't find a way of getting indexes attached to these labels.

mgmt.getGraphIndexes(Vertex.class); 
// works nicely I can retrieve Vertex indexes and get pretty much any 
// information I want out of them except for information regarding 
// indexOnly(label). So I can't tell what label these indexes are attached to.

mgmt.getGraphIndexes(Edge.class); 
// doesn't seem to return any buildEdgeIndex() indexes.

Pomocna będzie pomoc przy wypełnianiu pustki.

Chciałbym wiedzieć:

  • Jak znaleźć indeksy dołączone do etykiety (lub etykiety dołączonej do indeksu) przez indexOnly ()
  • Jak wyświetlić listę indeksów krawędzi ustawionych za pomocą funkcji buildEdgeIndex () i ich krawędzi Etykiety?

Z góry dziękuję.

Dodatkowe informacje: Titan 0.5.0, backend Cassandra, przez rexster.


11
2017-09-06 16:42


pochodzenie
Odpowiedzi:


to nie jest proste, dlatego pokażę to na przykładzie.

Zacznijmy od wykresu bogów + dodatkowy indeks dla nazw boga:

g = TitanFactory.open("conf/titan-cassandra-es.properties")
GraphOfTheGodsFactory.load(g)
m = g.getManagementSystem()
name = m.getPropertyKey("name")
god = m.getVertexLabel("god")
m.buildIndex("god-name", Vertex.class).addKey(name).unique().indexOnly(god).buildCompositeIndex()
m.commit()

Teraz wyciągnijmy ponownie informacje indeksu.

gremlin> m = g.getManagementSystem()
==>com.thinkaurelius.titan.graphdb.database.management.ManagementSystem@2f414e82

gremlin> // get the index by its name
gremlin> index = m.getGraphIndex("god-name")
==>com.thinkaurelius.titan.graphdb.database.management.TitanGraphIndexWrapper@e4f5395

gremlin> // determine which properties are covered by this index
gremlin> gn.getFieldKeys()
==>name

//
// the following part shows what you're looking for
//
gremlin> import static com.thinkaurelius.titan.graphdb.types.TypeDefinitionCategory.*

gremlin> // get the schema vertex for the index
gremlin> sv = m.getSchemaVertex(index)
==>god-name

gremlin> // get index constraints
gremlin> rel = sv.getRelated(INDEX_SCHEMA_CONSTRAINT, Direction.OUT)
==>com.thinkaurelius.titan.graphdb.types.SchemaSource$Entry@5162bf3

gremlin> // get the first constraint; no need to do a .hasNext() check in this
gremlin> // example, since we know that we will only get a single entry
gremlin> sse = rel.iterator().next()
==>com.thinkaurelius.titan.graphdb.types.SchemaSource$Entry@5162bf3

gremlin> // finally get the schema type (that's the vertex label that's used in .indexOnly())
gremlin> sse.getSchemaType()
==>god

Twoje zdrowie, Daniel


9
2017-09-10 22:42niesamowite dzięki! Już wcześniej odkryłem część tego, ale nie udało mi się zdobyć etykiety wierzchołków. - D.Mill