Pytanie R Błyszczące opcje renderDaneTable


Czy istnieje pełna lista nazw opcji (i miejmy nadzieję, opisy), które można przekazać do options argument z renderDataTable() w Shiny?

Nazwy opcji, które widziałem używane w przykładach w Internecie, nie wydają się mapować do nazw opcji w dokumentach opcji DataTables (http://datatables.net/reference/option). Na przykład pageLength opcje w DataTables są wywoływane iDisplayLength w Shiny.


11
2018-05-17 19:44


pochodzenie
Odpowiedzi:


Firma Shiny uaktualniła DataTables od 1.9.x do 1.10.x od błyszczący 0.10.2, a możesz użyć opcji wymienionych na http://datatables.net/reference/option/ Jeżeli twój błyszczący wersja jest wyższa niż 0.10.2.


9
2018-05-18 03:27Dziękujemy, dobrze jest wiedzieć, dlaczego nazwy opcji nie pasują! Jest to pomocne. - Mason DeCamillis
Miałem ten sam problem, ale zdaję sobie sprawę z przedstawionych tu poleceń: shiny.rstudio.com/gallery/datatables-options.html pracuję teraz, gdy go zaktualizowałem shiny. - Matt Bannert


Jeśli to ustawienie znajduje się w osobnym pliku pochodzącym z aplikacji (na przykład: my_app.R źródła my_module.R gdzie datatable jest tworzony / definiowany), może być konieczne ręczne pobranie osobnego pliku (lub usunięcie poprzednich wersji źródłowych z obszaru roboczego), aby zmiany w tym ustawieniu były widoczne.

Z jakiegoś powodu, nawet jeśli my_app.R źródła my_module.R w czasie pracy to ustawienie (i inne podobne opcje) nie zawsze są pobierane.

Ręczne pozyskiwanie pliku nie było dla mnie konieczne, gdy datatable jest tworzony w my_app.R, ui.R lub server.R.


0
2018-06-26 01:57