Pytanie Jaka jest właściwa składnia .gitconfig dla certyfikatu http.sslCAInfo dla określonego serwera?


Używam zdalnego repozytorium git za pośrednictwem protokołu https, który ma samopodpisany certyfikat. Aby uświadomić gita z samopodpisanymi certyfikatami, mam następujące pliki w mojej aplikacji .gitconfig:

[http]
sslCAInfo = /home/user/myselfsigned.cert

Działa to dobrze, ale kiedy dodaję innego pilota z certyfikatem podpisanym przez CA, git (lub curl?) Błędnie próbuje użyć pliku cert dla tego pilota. Jaka jest prawidłowa składnia, aby zastosować certyfikat do określonego pilota?


11
2018-04-25 12:38


pochodzenie
Odpowiedzi:


Myślę to pytanie ma również odpowiedź na twoje pytanie:

git config http."https://code.example.com/".sslCAInfo <downloaded certificate>.pem

Plik Gitconfig będzie wyglądał jak:

[http "https://code.example.com/"]
    sslCAinfo = /path/to/<downloaded certificate>

Chociaż to nie działa jeszcze dla mnie ...


9
2017-10-20 10:58Wydaje się działać. Mam git 1.9.1 (Debian wheezy backports), może masz wersję wcześniej 1.8.5?