Pytanie Facebook zwraca wartość undefined dla wiadomości e-mail i urodzin


Próbuję korzystać z interfejsu API Facebooka, który zapewnia first_name, last_name, gender, email, birthday do rejestracji na mojej stronie. Użyłem Graph API i wygenerowałem token dostępu z niezbędnym zakresem. Próbowałem na moim koncie osobistym, w którym utworzyłem aplikację i poprawnie zwróciło pola, ale dla konta testowego i konta znajomego zwraca on e-mail i urodziny jako "niezdefiniowane". W graph.facebook.com pokazuje następujący błąd dla konta znajomego.

enter image description here

Facebook zwraca identyfikator e-mail mojego znajomego na koncie doulingo.

Czy ustawiam niepoprawne uprawnienia, czy jest jakiś inny problem?


11
2018-03-08 07:07


pochodzenie
Odpowiedzi:


Problem z moim kodem wynikał tylko z tego, że nie używałem access_token. Użyłem access_token do pobrania wszystkich, first_name, last_name, gender, birthday, email.

function authUser() {
      FB.login(checkLoginStatus, {scope:'email, user_likes'});
      function checkLoginStatus(response) {
        if(!response || response.status !== 'connected') {
          alert('User is not authorized');
          document.getElementById('loginButton').style.display = 'block';
        } else {
          alert('User is authorized');
          document.getElementById('loginButton').style.display = 'none';
          console.log('Access Token: ' + response.authResponse.accessToken);

          //This has to be in your callback!
          var uid = response.authResponse.userID;
          var accessToken = response.authResponse.accessToken;
        // access token is very important to get some fields like email, birthday

          getData();
        }
      }
    }


  function getData() {
    console.log('Welcome! Fetching your information.... ');
    FB.api('/me', function(response) {
      console.log('Good to see you, ' + response.name + '.' + response.id);
    });
  };

8
2018-03-22 16:02

sprawdź moją odpowiedź tutaj aby zobaczyć, że jest to dobrze znany problem, ale nie błąd dla programistów Facebooka.

Edycja ... Tak mówią na stronie twórców Facebooka:

"... Dokumentacja dla pola" e-mail "obiektu" użytkownika "(    https://developers.facebook.com/docs/reference/api/user/ ) wyjaśnia   oczekiwane zachowanie tutaj, które jest: "to pole nie będzie   zwracane, jeśli nie jest dostępny poprawny adres e-mail ".

Istnieje pewna liczba   okoliczności, w których możesz myśleć, że użytkownik powinien mieć e-mail   adres został zwrócony, ale nie będzie. Ze względu na prywatność i bezpieczeństwo   nie jest możliwe dokładne sprecyzowanie konkretnego powodu   adres e-mail użytkownika nie zostanie zwrócony, więc nie pytaj. Trochę   możliwe przyczyny:

Brak adresu e-mail na koncie; Brak potwierdzonego adresu e-mail   adres na koncie; Brak zweryfikowanego adresu e-mail na koncie; Użytkownik wprowadził   punkt kontrolny bezpieczeństwa, który wymagał od nich potwierdzenia adresu e-mail   adres i jeszcze tego nie zrobili; Adres e-mail użytkownika   nieosiągalny.

Potrzebujesz także uprawnienia rozszerzonego "e-mail", nawet dla   użytkowników, którzy mają ważny, potwierdzony, osiągalny adres e-mail w pliku ... "


1
2018-05-26 14:00Witaj Hugo, dobrym pomysłem może być skopiowanie i wklejenie najważniejszych części odpowiedzi, a także udostępnienie linku, aby użytkownicy mogli szybko uzyskać rozwiązanie bez konieczności przechodzenia na inną stronę. - Vality
edytowane, gotowe! ;) - Hugo


Kliknij przycisk "Uzyskaj token dostępu" i wybierz potrzebne uprawnienia. Regeneruje token dostępu i pocztę e-mail, a inne wartości będą dostępne.

Uwaga:

 • Aby uzyskać dostęp do urodzin bieżącego użytkownika, potrzebujesz uprawnienia "user_birthday"
 • Aby uzyskać dostęp do urodzin znajomych, musisz mieć uprawnienie "friends_birthday"
 • Za darmo nie możesz uzyskać dostępu do e-maili znajomych.
 • W ustawieniach konta użytkownik musi ustawić swój adres e-mail jako "Główny", aby uzyskać do niego dostęp, w przeciwnym razie zwróci wartość null.

Widzieć to i to wątki, aby uzyskać więcej szczegółów.


0
2018-03-09 19:11Dzięki za odpowiedź, pomogło mi to w zrozumieniu pewnych rzeczy, takich jak Twoja ostatnia wiadomość "Podstawowa". Ale wszystko, co robiłem źle, nie było używane access_token W kodzie. Użyłem go i problem został rozwiązany. Spójrz na moją odpowiedź :) - Pranav Karnik