Pytanie Uruchom skrypt Pythona w IPython z wbudowanymi / osadzonymi działkami


Chciałbym mieć plik wsadowy w jednym folderze z python scenariusz. Plik wsadowy powinien wywoływać skrypt w IPython i narysuj rysunki wbudowane / osadzone. Chociaż istnieje wiele informacji na ten temat, nie udało mi się to zrobić.

 • Jak uruchomić python skrypt z IPython, wyświetlając wątki osadzone?
 • Czy muszę użyć pylab lub czy mogę po prostu zaimportować matplotlib.pyplot w skrypcie?
 • Czy muszę adaptować cokolwiek innego w skrypcie?
 • Jest %pylab inline / %matplotlib inline do wykorzystania czy nie?

Te ostatnie polecenia dają

In [1]: %pylab inline
UsageError: Invalid GUI request u'inline', valid ones are:[None, 'osx', 'qt4', 
'glut',  'gtk3', 'pyglet', 'wx', 'none', 'qt', 'gtk', 'tk']
In [2]: %matplotlib inline 
UsageError: Invalid GUI request u'inline', valid ones are: [None, 'osx', 'qt4',
'glut', 'gtk3', 'pyglet', 'wx', 'none', 'qt', 'gtk', 'tk']`

Do tej pory próbowałem następujących (luckless)

ipython --pylab=inline example_plots.py

Daje mi to i wychodzi

E:\CD\package\bin>ipython --pylab=inline example_plots.py
WARNING: 'inline' not available as pylab backend, using 'auto' instead.
WARNING: 'inline' not available as pylab backend, using 'auto' instead.

lub z konsoli działa, ale jak zwykle z liczbami pojawiającymi się (i zamykającymi od razu):

E:\CD\package\bin>ipython --pylab=inline example_plots.py
WARNING: 'inline' not available as pylab backend, using 'auto' instead.
WARNING: 'inline' not available as pylab backend, using 'auto' instead.
Using matplotlib backend: Qt4Agg
# runs python script as usual (not inline)

Następujący Jak sprawić, aby wykres IPplon w matplotlib był wbudowany
Z plikiem wsadowym (i tym samym z konsolą):

ipython notebook --pylab inline example_plots.py
2014-01-26 17:52:10.101 [NotebookApp] Using existing profile dir: u'C:\\Users\\Robert\\.ipython\\profile_default'
2014-01-26 17:52:10.111 [NotebookApp] Using MathJax from CDN: http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js
2014-01-26 17:52:10.127 [NotebookApp] Serving notebooks from local directory: E:\CD\package\bin
2014-01-26 17:52:10.128 [NotebookApp] The IPython Notebook is running at: http://127.0.0.1:8888/
2014-01-26 17:52:10.128 [NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

Otwiera pusty notatnik i to wszystko.

Co jeszcze powinienem wypróbować?

Python 2.7.5 (default, May 15 2013, 22:43:36) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
IPython 1.1.0 -- An enhanced Interactive Python.

11
2018-01-26 17:21


pochodzenie


Myślę, że próbujesz użyć inline opcja w terminalu - to nie zadziała, ponieważ terminal nie jest w stanie wyświetlać grafiki. inline wymaga konsoli Qt lub notebooka. Ale nie jestem pewien, co próbujesz umieścić w danych liczbowych? - Thomas K
@ThomasK Jak odróżnić terminal i konsolę? - embert
Co masz na myśli? IPython ma konsolę Qt (ipython qtconsole), który może wyświetlać grafikę. - Thomas K
@ thomask, więc tylko qtconsole może to zrobić. Myślałem, że można uruchomić skrypt, który ma pewne wątki w nim z ipython, aby wykresy nie pojawią się w osobnych oknach, ale zostaną wyświetlone w konsoli. Czy to jest możliwe?. próbowałem ipython qtconsole --pylab inline example_plots.py który uruchamia konsolę, ale to wszystko. - embert
możliwy duplikat Uruchom ipython qtconsole als Interpreter po wykonaniu skryptu - embert


Odpowiedzi:


Greg odpowiedział na to tutaj:
Uruchom ipython qtconsole jako interaktywny interpreter po wykonaniu skryptu

Działa z wykorzystaniem -m flaga

ipython qtconsole --matplotlib inline -m example_plots

lub

ipython qtconsole --pylab inline -m example_plots

Ale nie wiem, co czyni różnicę między tymi dwiema opcjami pylab inline i matplotlib inline. Od tutaj Myślę, że wolałbym go użyć --matplotlib inline

Nawet dodanie pliku kończącego go robi to, co chcę, ale narzeka unknown failure po wykonaniu.

pyplot.show(block=True) da i unknown failure, także


7
2018-01-28 09:23pylab importuje całą masę rzeczy, ale teraz jest zniechęcona, ponieważ sprawia, że ​​trudno jest zobaczyć, skąd się biorą. matplotlib ustawia backend mpl, ale nie importuje rzeczy do przestrzeni nazw użytkownika. - Thomas K


Jak uruchomić skrypt Pythona z IPythonem, pokazując wątki osadzone?

 • Musisz użyć konsoli qt.
 • Biegać ipython qtconsole <yourscript.py>.
 • Jeśli masz zainstalowane jownieter, tym lepiej.
 • Biegać jupyter qtconsole <yourscript.py>

Czy muszę używać programu pylab lub czy mogę zaimportować plik matplotlib.pyplot do skryptu?

 • Biegać %matplotlib inline przed importowaniem matplotlib.pyplot.

Czy można użyć programu% pylab inline /% matplotlib?

 • Tak. Ale pylab został stracony. Posługiwać się %matplotlib inline.

2
2018-02-19 16:21