Pytanie Błąd: "Token bezpieczeństwa uwzględniony w żądaniu jest nieprawidłowy" podczas używania Boto Pythona


Otrzymuję ten błąd, gdy uruchamiam mój projekt django na nginx. Używam dynamodb dla bazy danych i S3 do obsługi plików statycznych w projekcie. Projekt działa dobrze, gdy jest obsługiwany na localhost.

Projekt pierwotnie był hostowany w innej instancji EC2, gdzie działał jak urok. Wystrzeliłem nową instancję EC2 z obrazu tej instancji. A teraz rzuca ten błąd. Rzecz w tym,

połączenie działa poprawnie, gdy uruchomię jakiś kod testowy na komendzie   linia.

Ale zgłasza ten błąd podczas pracy projektu.

JSONResponseError at /

JSONResponseError: 400 Bad Request
{u'message': u'The security token included in the request is invalid.', u'__type': u'com.amazon.coral.service#UnrecognizedClientException'}
Request Method: POST
Request URL:    http://ec2-54-200-144-115.us-west-2.compute.amazonaws.com/?attempt=1&code=AQBfOzPR4Hlgrpkjz-qXQj8b7OLq6cm1NM_oZf64Wz3EmlX2-VDS6qfZ5V5f0Tmbx4MrLc4SGuJxUHa8drQClz3A1IWMVqUGKLEEW_0ol1RqClI8cZViWreBm5c3HJ-Vp48Xx81a7gvXSjRNJUn-kazXqahDrgsAeLez_8FrXIb_HWHyekhnUmxgkskRGBNzcTtpqASNe3agzG3ZZowCMYi6bDBAdVuODli3ApWQWENSmjLaN5QbZWbGo3ATvJNMAUQjj6VTHCkVS-UWcuh-PtwAAFtUqb8HkLsbFG31KevwPKz6x10ojD45pe03zA1SF_g
Django Version: 1.5
Exception Type: JSONResponseError
Exception Value:    
JSONResponseError: 400 Bad Request
{u'message': u'The security token included in the request is invalid.', u'__type': u'com.amazon.coral.service#UnrecognizedClientException'}
Exception Location: /srv/www/test/local/lib/python2.7/site-packages/boto/dynamodb2/layer1.py in _retry_handler, line 1530
Python Executable:  /srv/www/test/bin/python
Python Version: 2.7.3

Nie mogę zrozumieć, co się dzieje. Czy ktoś może mi pomóc?


11
2018-01-11 08:56


pochodzenie


Czy sprawdziłeś, czy poprawnie skopiowałeś wartości kluczy ACCESS i SECRET? Czasami możesz mieszać te dwa. - Guy
Tak, sprawdziłem. Chodzi o to, że połączenie jest w porządku z konsoli, ale ten błąd występuje, gdy uruchomię projekt. - Santosh Ghimire


Odpowiedzi:


Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ dane uwierzytelniające / Klucze dostępu do konta AWS zostały zmienione.

Spróbuj ponownie, używając nowych klawiszy dostępu, które będą działać.

Wszystkiego najlepszego.


10
2018-01-11 09:27Wciąż generuje ten sam błąd, mimo że odtworzyłem mój token dostępu i tajny klucz oraz zaktualizowałem aplikację. - Santosh Ghimire
Dlaczego więc oznaczyłeś to jako odpowiedź? - Tom Thorogood


Czy używasz nowszej wersji Pythona 2.7? Miałem podobny błąd z powodu poprawek ssl. Robiłem to i działało

import ssl
# for fix to python on mac which is newer than the one on linux
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context

0
2018-04-15 21:48

ponieważ żadne z rozwiązań tutaj nie działało, było dla mnie rozwiązaniem.

na przeciętnym stosie musiałem biec jak sudo

sudo forever start startme.js

lub

sudo node startme.js

kiedy NIE używałem "sudo", otrzymałem błąd:

UnrecognizedClientException: The security token included in the request is invalid.

-1
2017-08-12 20:09Wygląda na to, że twoje aktualne poświadczenia AWS są tylko w katalogu domowym użytkownika root, a nie w twoim własnym. - raddevon
OP zadał pytanie z boto i python, a nie węzłem ... - ted-k42