Pytanie Wygeneruj miniaturkę z pliku PDF w spinaczu szynowym


Jak mogę wygenerować pierwszą stronę pliku pdf jako miniaturę w spinaczu?

Próbowałem dużo, ale to nie działa

 has_attached_file :book_url, :styles => {
   :thumb => "100x100#",
   :small => "150x150>",
   :medium => "200x200" }

Podaje nazwę pliku pdf jako link, ale nie podaje pierwszej strony pliku pdf

<%= link_to 'My PDF', @book.book_url.url %> 

11
2018-01-04 11:12


pochodzenie
Odpowiedzi:


Odpowiedź Tadasa jest właściwa, ale dla tych, którzy potrzebują więcej kontekstu, możesz zrobić coś takiego: Poniższy model tworzy tylko miniatury dla niektórych rodzajów plików (np. Nie tworzy miniatur plików audio), ale robi miniatury dla pliki pdf, pliki obrazów i pliki wideo:

class Record < ActiveRecord::Base
 print self # for logging on heroku

 belongs_to :user

 # Ensure user has provided the required fields
 validates :title, presence: true
 validates :file_upload, presence: true
 validates :description, presence: true

 # Use the has_attached_file method to add a file_upload property to the Record
 # class. 
 has_attached_file :file_upload,
  # In order to determine the styles of the image we want to save
  # e.g. a small style copy of the image, plus a large style copy
  # of the image, call the check_file_type method
  styles: lambda { |a| a.instance.check_file_type },

  processors: lambda { 
   |a| a.is_video? ? [ :ffmpeg ] : [ :thumbnail ] 
  }

 # Validate that we accept the type of file the user is uploading
 # by explicitly listing the mimetypes we are willing to accept
 validates_attachment_content_type :file_upload,
  :content_type => [
   "video/mp4", 
   "video/quicktime",

   "image/jpg", 
   "image/jpeg", 
   "image/png", 
   "image/gif",
   "application/pdf",

   "audio/mpeg", 
   "audio/x-mpeg", 
   "audio/mp3", 
   "audio/x-mp3", 

   "file/txt",
   "text/plain",

   "application/doc",
   "application/msword", 

   "application/vnd.ms-excel",   
   "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",

   "application/vnd.ms-powerpoint"
   ],
  :message => "Sorry! We do not accept the attached file type"

 # Before applying the Imagemagick post processing to this record
 # check to see if we indeed wish to process the file. In the case
 # of audio files, we don't want to apply post processing
 before_post_process :apply_post_processing?

 # Helper method that uses the =~ regex method to see if 
 # the current file_upload has a content_type 
 # attribute that contains the string "image" / "video", or "audio"
 def is_image?
  self.file_upload.content_type =~ %r(image)
 end

 def is_video?
  self.file_upload.content_type =~ %r(video)
 end

 def is_audio?
  self.file_upload.content_type =~ /\Aaudio\/.*\Z/
 end

 def is_plain_text?
  self.file_upload_file_name =~ %r{\.(txt)$}i
 end

 def is_excel?
  self.file_upload_file_name =~ %r{\.(xls|xlt|xla|xlsx|xlsm|xltx|xltm|xlsb|xlam|csv|tsv)$}i
 end

 def is_word_document?
  self.file_upload_file_name =~ %r{\.(docx|doc|dotx|docm|dotm)$}i
 end

 def is_powerpoint?
  self.file_upload_file_name =~ %r{\.(pptx|ppt|potx|pot|ppsx|pps|pptm|potm|ppsm|ppam)$}i
 end

 def is_pdf?
  self.file_upload_file_name =~ %r{\.(pdf)$}i
 end

 def has_default_image?
  is_audio?
  is_plain_text?
  is_excel?
  is_word_document?
 end

 # If the uploaded content type is an audio file,
 # return false so that we'll skip audio post processing
 def apply_post_processing?
  if self.has_default_image?
   return false  
  else
   return true
  end
 end

 # Method to be called in order to determine what styles we should
 # save of a file.
 def check_file_type
  if self.is_image?
   {
    :thumb => "200x200>", 
    :medium => "500x500>"
   }
  elsif self.is_pdf?
   {
    :thumb => ["200x200>", :png], 
    :medium => ["500x500>", :png]
   }

  elsif self.is_video?
   {
    :thumb => { 
     :geometry => "200x200>", 
     :format => 'jpg', 
     :time => 0
    }, 
    :medium => { 
     :geometry => "500x500>", 
     :format => 'jpg', 
     :time => 0
    }
   }
  elsif self.is_audio?
   {
    :audio => {
     :format => "mp3"
    }
   }
  else
   {}
  end
 end

end

8
2018-04-27 19:32Jak zrobić miniaturki dla plików Powerpoint? - Zero
Właśnie użyłem obrazu zastępczego magazynu dla plików PowerPoint. Mój projektant zrobił to: github.com/YaleDHLab/voices/blob/master/app/assets/images/... Użyliśmy podobnych obrazów zastępczych dla innych typów plików, takich jak arkusze kalkulacyjne Excel itp: github.com/YaleDHLab/voices/blob/master/app/assets/images/... - duhaime


Wydaje mi się, że kiedyś działałem, wymuszając typ pliku, np.

:thumb => ["100x100#", :png]

Oczywiście nie jest idealny, ponieważ wymusza ten typ pliku dla każdego przesłania


1
2018-01-04 12:00nie, to nie działa pdf jest tam, więc najpierw musimy przekonwertować na png pierwszego. Podajemy tylko nazwę pliku, który to jest - Murali K


Dziękuje milionowi za @duhaime za jego piękną odpowiedź.

Ponieważ jest to najbardziej kompletne źródło informacji, które znalazłem w załączonym pliku PDF, chciałbym go udokumentować dalej:

Wymagania:

 • imagemagick
 • ghostscript (zapomniałem o tym)
 • (opcjonalnie) ffmpeg, jeśli chcesz obsługiwać pliki wideo

Również wymieniłem has_default_image? i apply_post_processing? z singlem:

 def can_thumbnail?
  self.check_file_type.try(:{], :thumb).present?
 end

Na koniec stworzyłem metodę dla niewymienialnych załączników:

 def thumb
  return self.file.url(:thumb) if self.can_thumbnail?
  if self.is_video?
   '/thumb/video.png'
  else
   '/thumb/default.png'
  end
 end

Ale jeszcze raz dzięki @duhaime


0
2017-11-07 16:58