Pytanie Weź stronę internetową MVC w trybie offline i z powrotem online


Poszukuję metody wyłączenia witryny internetowej za pomocą wiadomości. Wiem o app_offline_pl.htm, ale chciałbym to zrobić programowo.

Przejście do trybu offline jest łatwe. Mogę wygenerować app-offline.htm na root, ale kiedy chcę, aby strona internetowa była z powrotem online, nie jest to możliwe programowo, ponieważ wszystkie usługi są wyłączone, w tym obrazy.

Mój projekt używa MVC (C #). Na razie przechowuję status witryny w bazie danych serwera SQL w polu bitowym.


11
2018-01-03 19:55


pochodzenie


dzięki Joshowi za ekstremalną edycję i uratowałem moją charyzmę :) - Erçin Dedeoğlu


Odpowiedzi:


Znajduję sposób na zrobienie tego z global.asax, ale chciałbym zobaczyć inne rozwiązania ...

  void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
  {
    if ((bool) Application["SiteOpenService"] == false)
    {
      if (!Request.IsLocal)
      {
        HttpContext.Current.RewritePath("/Site_Maintenance.htm");
      }
    }
  }

ref:

http://www.codeproject.com/Tips/219637/Put-the-site-in-Maintanance-Mode-Under-Construc


9
2018-01-03 20:13To byłaby moja sugestia. Zasadniczo sprawdzasz żądanie na początku potoku HTTP, a następnie działając na pewną wartość boolowską. Wydaje mi się słuszne. - Brett