Pytanie Android: Błąd braku pamięci StringBuilder


W mojej aplikacji pobieram dane z serwera w postaci JSON. Dane wynoszą około 1,5 MB. Aplikacja działa, ale czasami ulega awarii podczas pobierania danych z serwera, podając OutOfMemoryError.

To jest moja metoda:

private String sendPostRequest(String url, List<NameValuePair> params)
    throws Exception {
  String ret = null;

  BufferedReader bufferedReader = null;
  HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
  HttpPost request = new HttpPost(url);

  try {
    UrlEncodedFormEntity entity = new UrlEncodedFormEntity(params);
    request.setEntity(entity);

    HttpResponse response = httpClient.execute(request);

    bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(response
        .getEntity().getContent()));
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("");
    StringBuilder stringBuilder2;
    String line = "";
    //String LineSeparator = System.getProperty("line.separator");
    while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
      stringBuilder.append(line);
    }
    bufferedReader.close();

    ret = stringBuilder.toString();
    stringBuilder = null;

  } catch (ClientProtocolException e) {
    e.printStackTrace();
    // TODO: report an error
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
    // TODO: report an error
  } finally {
    if (bufferedReader != null) {
      try {
        bufferedReader.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        // TODO Auto-generated catch block
      }
    }
  }
  return ret;
}

Próbowałem ustawić StringBuilder na wartość null po użyciu, ale nie pomogło. Zamieszczam poniższe logcat:

10-23 03:39:25.271: E/dalvikvm-heap(1011): Out of memory on a 4116282-byte allocation.
10-23 03:39:25.271: I/dalvikvm(1011): "AsyncTask #1" prio=5 tid=11 RUNNABLE
10-23 03:39:25.271: I/dalvikvm(1011):  | group="main" sCount=0 dsCount=0 obj=0x417c5e88 self=0x2a1d1db8
10-23 03:39:25.271: I/dalvikvm(1011):  | sysTid=1025 nice=10 sched=0/0 cgrp=apps/bg_non_interactive handle=706552328
10-23 03:39:25.271: I/dalvikvm(1011):  | state=R schedstat=( 3053328788 23773807212 6541 ) utm=241 stm=64 core=0
10-23 03:39:25.271: I/dalvikvm(1011):  at java.lang.String.<init>(String.java:~422)
10-23 03:39:25.271: I/dalvikvm(1011):  at java.lang.AbstractStringBuilder.toString(AbstractStringBuilder.java:642)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at java.lang.StringBuilder.toString(StringBuilder.java:663)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.datalayer.ServerConnect.sendPostRequest(ServerConnect.java:128)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.datalayer.ServerConnect.Sync(ServerConnect.java:61)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.datalayer.DBSync.Login(DBSync.java:59)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.SyncDBTask.doInBackground(SyncDBTask.java:52)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.SyncDBTask.doInBackground(SyncDBTask.java:1)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:287)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:234)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:230)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1080)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:573)
10-23 03:39:25.282: I/dalvikvm(1011):  at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
10-23 03:39:25.282: W/dalvikvm(1011): threadid=11: thread exiting with uncaught exception (group=0x41465700)
10-23 03:39:25.292: I/Choreographer(1011): Skipped 30 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011): FATAL EXCEPTION: AsyncTask #1
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011): java.lang.RuntimeException: An error occured while executing doInBackground()
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java:299) 
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:352)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:219)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:239)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:230)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1080)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:573)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.lang.Thread.run(Thread.java:841)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011): Caused by: java.lang.OutOfMemoryError
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.lang.String.<init>(String.java:422)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.lang.AbstractStringBuilder.toString(AbstractStringBuilder.java:642)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.lang.StringBuilder.toString(StringBuilder.java:663)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.datalayer.ServerConnect.sendPostRequest(ServerConnect.java:128)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.datalayer.ServerConnect.Sync(ServerConnect.java:61)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.datalayer.DBSync.Login(DBSync.java:59)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.SyncDBTask.doInBackground(SyncDBTask.java:52)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.SyncDBTask.doInBackground(SyncDBTask.java:1)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java:287)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:234)
10-23 03:39:25.491: E/AndroidRuntime(1011):   ... 4 more
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): Activity com.dzo.dispatchcrude.driverapp.LoginActivity has leaked window com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView{4178fcb0 V.E..... R.....ID 0,0-479,96} that was originally added here
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): android.view.WindowLeaked: Activity com.dzo.dispatchcrude.driverapp.LoginActivity has leaked window com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView{4178fcb0 V.E..... R.....ID 0,0-479,96} that was originally added here
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.view.ViewRootImpl.<init>(ViewRootImpl.java:345)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.view.WindowManagerGlobal.addView(WindowManagerGlobal.java:239)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.view.WindowManagerImpl.addView(WindowManagerImpl.java:69)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.app.Dialog.show(Dialog.java:281)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.SyncDBTask.onPreExecute(SyncDBTask.java:43)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.AsyncTask.executeOnExecutor(AsyncTask.java:586)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.AsyncTask.execute(AsyncTask.java:534)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.LoginAsyncTask.onPostExecute(LoginAsyncTask.java:87)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at com.dzo.dispatchcrude.driverapp.asynctask.LoginAsyncTask.onPostExecute(LoginAsyncTask.java:1)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.AsyncTask.finish(AsyncTask.java:631)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.AsyncTask.access$600(AsyncTask.java:177)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.AsyncTask$InternalHandler.handleMessage(AsyncTask.java:644)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5103)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:737)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
10-23 03:39:28.091: E/WindowManager(1011): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
10-23 03:44:25.761: I/Process(1011): Sending signal. PID: 1011 SIG: 9

Aktualizacja 1

próbowałem z takim podejściem ponownie dał błąd z toString () w moim przypadku również, to daje błąd z toString (). To samo się stało, gdy próbowałem Odpowiedź Amita. Czy jest coś z toString ().

Zaktualizuj 2

Usunięto tworzenie nowego obiektu konstruktora String z pętli while, a teraz nie używam separatora linii. Ale nie zrobiło to wielkiej różnicy. Aplikacja działa po raz pierwszy. Ale jeśli spróbuję działać nieprzerwanie 2-3 razy, ten sam problem pojawi się ponownie.


11
2017-10-23 09:11


pochodzenie


Może [this] [1] rozwiąże twój problem. [1]: stackoverflow.com/questions/8359693/... - i5h4n
Dzięki, ale aplikacja będzie działać na telefonach i tabletach, więc nie mogę zwiększyć wielkości sterty telefonu - Nitish


Odpowiedzi:


Jeśli nie masz wystarczającej ilości pamięci do zapisania ciągu, możesz: zwolnić trochę pamięci, zmniejszyć zużycie pamięci i nie zapisywać ciągu znaków w pamięci.

W twoim przypadku potrzebujesz:

 • pamięć do przechowywania odpowiedzi (około 1,5 + mb)
 • pamięć dla konstruktora stringów (około 1,5 + mb)
 • pamięć wynikowego ciągu znaków (około 1,5 + mb pamięci ciągłej, bardzo źle)
 • BufferedReader / InputStreamReader ... itd. (kilka kilogramów)

Opcje:

 1. Konwertuj odpowiedź na ciąg bez konstruktora ciągów. Oszczędzi 1 + mb.
 2. Odczytaj odpowiedź jako strumień i przekonwertuj go na ciąg bez konstruktora ciągu. Przesyłanie strumieni żądań / odpowiedzi. Oszczędzi to około 3 MB
 3. Nie konwertuj odpowiedzi na ciąg znaków. Odczytaj go jako strumień i zapisz w pliku lub db, lub daj strumień do strumieniowania analizatora JSON.
 4. Uwolnij jak najwięcej wspomnień przed wysłaniem prośby o wpis i zacznij się modlić, aby wszystko było w porządku.

8
2017-10-23 11:22Niż za wskazanie błędu. Wybrałem trzecie rozwiązanie. To działa dobrze. - Nitish
Sir, czy to znaczy, że jeśli przekazałbym strumień wejściowy bezpośrednio do samego gona, to nie stanąłbym w obliczu wyjątku OOM, który ma miejsce podczas używania kreatora ciągów? Proszę o pomoc. Dzięki - Rat-a-tat-a-tat Ratatouille
Nie rozumiem, jak urządzenie z 512 MB RAM i dużo wolnego może mieć problem z przydzieleniem marnego 6 lub 8 MB na ciąg. - Michael
Cześć Leonidos / Nitish, czy możesz podać mi odnośnik do trzeciej opcji? - Naveen Kumar M


Po prostu dodaj to do <application /> tag w twoim manifeście:

android:largeHeap="true"

1
2018-05-20 11:39

Spróbuj tego,

private String sendPostRequest(String url, List<NameValuePair> params)
    throws Exception {
  String ret = null;
  BufferedReader bufferedReader = null;
  HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
  HttpPost request = new HttpPost(url);

  try {
    UrlEncodedFormEntity entity = new UrlEncodedFormEntity(params);
    request.setEntity(entity);

    HttpResponse response = httpClient.execute(request);
    bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(response
        .getEntity().getContent()));
    String line = "";
    while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
      ret =ret +line;
    }
    bufferedReader.close();

  } catch (ClientProtocolException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  } finally {
    if (bufferedReader != null) {
      try {
        bufferedReader.close();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
  return ret;
}

0
2017-10-23 09:19nie działało ... Nadal uzyskując OutOfMemoryError z tego samego powodu - Nitish
Czy możesz rzucić trochę światła na znalezienie złego w powyższym podejściu? - Nitish
@Nitish StringBuilder nadal istnieje, ale jest ukryty w ciągu znaków + operator. - Michael