Pytanie jak korzystać z antlr4


Jestem początkującym antlrem. Próbowałem użyć gościa w moim kodzie i postępując zgodnie z instrukcją w sieci. Okazało się jednak, że odwiedzający nie wprowadził w ogóle metody, którą tworzę. Czy ktoś może mi powiedzieć, co zrobiłem źle?

To jest mój gość:

import java.util.LinkedList;
import org.antlr.v4.runtime.misc.NotNull;

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/**
 *
 * @author Sherwood
 */
public class ExtractMicroBaseVisitor extends MicroBaseVisitor<Integer> {
  //LinkedList<IR> ll = new LinkedList<IR>();
  //MicroParser parser;
  //System.out.println("11");

  @Override 
  public Integer visitPgm_body(@NotNull MicroParser.Pgm_bodyContext ctx){
    System.out.println(ctx.getText());
    return 467;
  }

  @Override
  public Integer visitProgram(@NotNull MicroParser.ProgramContext ctx){
    System.out.println("11");
    return 456;
  }

}

Jak widać, standardowe wyjście powinno wypisać 11, gdy wprowadzono metodę "visitProgram". Ale ekran wyjściowy nie dał mi nic (typ zerowy).

To jest mój główny kod:

import java.io.IOException;
import org.antlr.v4.runtime.*;
import org.antlr.v4.runtime.tree.*;
/**
 *
 * @author Sherwood
 */
public class Compiler {

  /**
   * @param args the command line arguments  
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here 
    //SymbolTable table = new SymbolTable();
    try {
      ANTLRFileStream reader = new ANTLRFileStream("TestCases/step4_testcase3.micro");
      MicroLexer lexer = new MicroLexer((CharStream)reader);
          TokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
          MicroParser parser = new MicroParser(tokens);
          parser.setErrorHandler(new MyErrorStrategy());
          ParseTree tree = parser.program();

          //ParseTreeWalker walker = new ParseTreeWalker(); // create standard walker
          //ExtractMicroBaseListener extractor = new ExtractMicroBaseListener(parser);
          //walker.walk(extractor, tree); // initiate walk of tree with listener
          ExtractMicroBaseVisitor visitor = new ExtractMicroBaseVisitor();
          int t = visitor.visit(tree);
          //for(String str : extractor.table.checkDuplicate()){
          //  System.out.println("SHADOW WARNING " + str);
          //}
          //System.out.println(extractor.table.checkDuplicate().toString());
          //System.out.println(extractor.table.toString());
          //System.out.println("Accepted");
  }catch (IOException e) { 
        System.out.println("Not Accepted");
      }catch(IllegalArgumentException e){
        System.out.println(e.getMessage());
      }
  }
}

To jest mój plik gramatyczny (częściowo):

grammar Micro;

options {
 language = Java;
 }

//Program 
program      : ('PROGRAM' id 'BEGIN' pgm_body 'END')
; 

id        : IDENTIFIER;
pgm_body     : (decl func_declarations);
decl     : (string_decl_list | var_decl_list)* ;

11
2017-10-20 01:36


pochodzenie
Odpowiedzi:


Musisz zadzwonić super jeśli chcesz, aby ANTLR4 odwiedzał dzieci. Lubię to:

@Override 
public Integer visitPgm_body(@NotNull MicroParser.Pgm_bodyContext ctx){
  super.visitPgm_body(ctx);
  System.out.println(ctx.getText());
  return 467;
}

@Override
public Integer visitProgram(@NotNull MicroParser.ProgramContext ctx){
  super.visitProgram(ctx);
  System.out.println("11");
  return 456;
}

Musisz zastanowić się, gdzie umieścić swoją logikę: wcześniej super lub później.


9
2018-02-09 02:20Wiem, że to starożytna nitka, ale to powinno być oznaczone jako odpowiedź. - Nilo Paim