Pytanie Jak ustawić ustawienia proxy dla Chrome w Selenium Java


Jestem w stanie ustawić ustawienia proxy dla Firefoksa, jak poniżej.

org.openqa.selenium.Proxy proxy = new org.openqa.selenium.Proxy();
proxy.setProxyType(ProxyType.MANUAL); 

proxy.setHttpProxy(CONFIG.getProperty("hostname"));
proxy.setSslProxy(CONFIG.getProperty("hostname"));
proxy.setFtpProxy(CONFIG.getProperty("hostname"));
proxy.setSocksUsername(CONFIG.getProperty("username"));
proxy.setSocksPassword(CONFIG.getProperty("password"));
FirefoxProfile fp = new FirefoxProfile();
fp.setProxyPreferences(proxy);

driver = new FirefoxDriver(fp);
builder = new Actions(driver); 
bckdbrowser = new WebDriverBackedSelenium(driver, ConfigReader.ENVIRONMENT_URL);

Ale muszę też skonfigurować Chrome. Czy ktoś może mi pomóc?

Dzięki Raj


11
2017-10-07 12:55


pochodzenie
Odpowiedzi:


Możesz spróbować użyć DesiredCapabilities klasa, jak poniżej:

DesiredCapabilities capabilities = DesiredCapabilities.chrome();
capabilities.setCapability("chrome.switches", Arrays.asList("--proxy-server=http://user:password@proxy.com:8080"));
WebDriver driver = new ChromeDriver(capabilities);

12
2017-10-07 13:09Masz na myśli, czy powinienem podać serwer proxy? - user1140680
A może powinienem podać tylko to? użytkownik: password@proxy.com: 8080 - user1140680
po prostu użyj swoich własnych ustawień: capabilities.setCapability("chrome.switches", Arrays.asList("--proxy-server=http://" + CONFIG.getProperty("username") + ":" + CONFIG.getProperty("password") + "@" + CONFIG.getProperty("hostname"))); - Farlan
Czy to nadal działa? - Arya
to nie działa dla mnie. Która wersja selenu i chromu została użyta? - Maksym


Wypróbuj ten kod:

FirefoxProfile profile = new FirefoxProfile(); 

profile.setPreference("network.proxy.type", ProxyType.AUTODETECT.ordinal()); 

WebDriver driver = new FirefoxDriver(profile);

tutaj mamy jeszcze jedno rozwiązanie .... to działało dla mnie


-3
2017-12-08 09:53Pyta tylko o sterownik Chrome. - GhostCKY