Pytanie fatal: read error: Połączenie zresetowane przez peera


Czy ktoś może mi pomóc pozbyć się następujących rzeczy:

vijay13@ubuntu:~$ git clone git://anongit.kde.org/plasma-mediacenter

Cloning into 'plasma-mediacenter'...

fatal: read error: Connection reset by peer

I

vijay13@ubuntu:~$ git clone git@git.kde.org:plasma-mediacenter

Cloning into 'plasma-mediacenter'...

Read from socket failed: Connection reset by peer

fatal: The remote end hung up unexpectedly

Jak pozbyć się obu powyższych problemów?


11
2017-07-31 17:37


pochodzenie


Napraw sieć? - Carl Norum
łączysz się przez IPV4 lub IPv6? (Nie mam problemu z nawiązaniem połączenia z anongitem w tym momencie) - Doon
dzięki chłopaki coz "git clone anongit.kde.org/plasma-mediacenter" pracował :-) - Vijay13
Często mam ten sam problem. Kiedy to się dzieje, próbuję różnych sieci z połączeniami z Internetem, ale bezskutecznie. Zwykle po prostu zaczyna działać losowo po 10-30 minutach, ale ostatecznie działa po tym, jak nic się nie zmieniło w moim systemie od poprzedniej nieudanej próby. - CodeAndCats


Odpowiedzi:


Jeśli połączenie internetowe jest również w porządku, po prostu uruchom

git gc 

i spróbuj ponownie.


6
2017-12-22 11:25Czy możesz wyjaśnić, co to robi i dlaczego działa? - Sean Dunford
"[gc] Uruchamia szereg zadań porządkowych w bieżącym repozytorium, takich jak kompresowanie wersji plików (w celu zmniejszenia miejsca na dysku i zwiększenie wydajności) oraz usuwanie nieosiągalnych obiektów, które mogły zostać utworzone z wcześniejszych wywołań git add." -git-scm.com/docs/git-gc - Ian Wise


Też stawiam czoła temu problemowi.

Problem został rozwiązany, gdy zastępuję "git: //" z "https: //"

root@ubuntu:~# git clone git://github.com/osrg/ryu.git
Cloning into 'ryu'...
fatal: read error: Connection reset by peer

root@ubuntu:~# git clone https://github.com/osrg/ryu.git
Cloning into 'ryu'...
remote: Counting objects: 25613, done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
Receiving objects:  37% (9609/25613), 18.68 MiB | 60.00 KiB/s

3
2017-07-05 11:21

Do pierwszego wydania

vijay13@ubuntu:~$ git clone git://anongit.kde.org/plasma-mediacenter

Cloning into 'plasma-mediacenter'...

fatal: read error: Connection reset by peer

Tutaj próbujesz sprawdzić kod za pomocą powyższego polecenia. Nawet napotykam ten błąd: Połączenie resetowane przez peer przy próbie sprawdzenia kodu.

To jest problem z twoim połączenie internetowe.

Sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.

Pomogło mi to.


0
2018-05-08 09:33

Może to być również problemem podczas usuwania reposów (ale nie na stałe). Upewnij się, że repozytorium zostało usunięte w koszu na śmieci / recyklingu przed jego sklonowaniem.

Alternatywnie naciśnij SHIFT + DEL, aby trwale usunąć folder / plik.


0
2017-09-21 09:26