Pytanie Kiedy używać pary w R?


Wiem, że kropkowane pary nie są używane w większości poza językiem podstawowym, ale domyślam się, że są one używane wewnętrznie zamiast generycznych wektorów z jakiegoś powodu.

Dlaczego pary są używane wewnętrznie w R i czy są jakieś zalety związane z wydajnością używania parlist we własnych funkcjach?


11
2017-07-14 06:31


pochodzenie


To może dać ci pewien wgląd w to, jak i dlaczego pary są używane wewnętrznie w R: stackoverflow.com/questions/16740307/... - Josh O'Brien


Odpowiedzi:


Aby odpowiedzieć na twoje drugie pytanie, nie sądzę. Sekcja 2.1.11 z dokumentacji R stwierdza:

Pary są obsługiwane w języku R w dokładnie taki sam sposób, jak generyczne wektory ("listy"). W szczególności dostęp do elementów odbywa się za pomocą tego samego [[]] składnia. Używanie parlist jest przestarzałe, ponieważ generyczne wektory są zwykle bardziej wydajne w użyciu. Gdy do wewnętrznej pary dostępu uzyskuje się dostęp z R, jest ona generalnie (również w przypadku podzbioru) przekształcona w ogólny wektor.


9
2017-07-14 11:44