Pytanie Jak zweryfikować odpowiedź JSON w JMeter?


Czy mimo to należy sprawdzić, czy JSON Response otrzymał od RestFul API w JMeter?

Dostaję poniżej odpowiedź:

{"workingfrom":[{"id":1234,"type":"office","name":"N1"},{"id":5678,"type":"home","name":"N2"}]}

11
2018-06-25 13:12


pochodzenie
Odpowiedzi:


Po prostu umieść groovy-all-2.3.2.jar w katalogu / lib instalacji JMeter, a następnie możesz użyć Groovy JsonSlurper obwoluta. Po uruchomieniu JMeter z tym .jar w ścieżce, możesz dodać próbnik JSR223, który używa skryptu Groovy.

Ponadto, jeśli zainstalujesz pakiety wtyczek JMeter, istnieje JSON Path Extractor wtyczka, która działa dobrze dla mnie.

Są to 2 bardzo ładne alternatywy dla używania wyrażeń regularnych. Jeśli piszesz dużo testów, każda z tych 2 metod będzie lepsza.


5
2018-06-03 00:32JSON Path Extractor wygląda naprawdę świetnie. Dzięki za wskazówkę. Nie wiedziałem nawet, że istnieją wtyczki do JMeter. - rodrigo-silveira
Wyczerpujące omówienie tego, jak uzyskać odpowiedzi JSON w jMeter (w tym JSON Path Extractor) można znaleźć tutaj http://eclipsesource.com/blogs/2014/06/12/parsing-json-responses-with-jmeter/. - kabeleced
Najnowszy JMeter 3.1 zawiera teraz Groovy .jar i tak jest teraz jeszcze łatwiej. - djangofan


Dodaj asercję odpowiedzi i użyj wyrażenia regularnego, aby sprawdzić poprawność ciągu. Wyrażenie, którego możesz użyć, można znaleźć w innym miejscu na Stackoverflow, tutaj być precyzyjnym. Zauważ, że jest to bardzo kosztowna operacja i prawdopodobnie zje twój procesor, jeśli to zrobisz n współbieżne wątki.


2
2018-06-26 09:02

Możesz użyć wtyczek JSMON's JSON.

Zainstaluj najpierw:

  1. Pobierz plik JAR menedżera wtyczek i umieść go w katalogu lib / ext JMetera. Następnie uruchom JMeter i przejdź do menu "Opcje", aby uzyskać dostęp do Menedżera wtyczek.
  2. Na zakładce Dostępne wtyczki wybierz wtyczki JSON i kliknij przycisk Zastosuj zmiany i ponownie uruchom JMeter.

Teraz dodaj go do swojego planu testów (lub grupy wątków itp.): Menu rozwijane Dodaj -> Asercje -> jp @ gc - Asercja ścieżki JSON

Następnie skonfiguruj: Zakładając, że twoje dane wyglądają {"version":"5.0.0","hitCount":23}

  1. Ścieżka JSON: $.hitCount
  2. Oczekiwana wartość (wyrażenie regularne): 23

Oto więcej informacji na temat Asercja ścieżki JSON.


2
2018-04-20 16:33FYI, [przestarzałe na rzecz JMeter 4.0+] Umożliwia wydobywanie wartości z odpowiedzi JSON przy użyciu składni JSONPath. Dostarcza również asercję JSONPath. - Jin Kwon


Możesz użyć tej wtyczki innej firmy:


0
2018-06-26 23:13

Wielkie dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem, używając wyrażenia regularnego, na temat "odpowiedzi tekstowej".


0
2017-07-05 14:01jest to idealny sposób na uzyskanie odpowiedzi JSON. Użyj wtyczki asercji JSON. :-) - Kamalakannan J


JSON Assertion to inny sposób (w JMeter 4). Może z łatwością stwierdzić, czy węzeł był obecny. Może nawet stwierdzić na wartości węzła (regex lub w inny sposób). enter image description here


0
2017-07-10 18:32