Pytanie Podczas dodawania nowych projektów C # w Visual Studio dodatkowe konfiguracje nie są tworzone automatycznie [duplicate]


To pytanie już zawiera odpowiedź:

Mam rozwiązanie Visual Studio C #, do którego dodałem nową konfigurację rozwiązania.

Kiedy tworzę nowe projekty w rozwiązaniu, mają tylko konfiguracje Debugowania i Zwolnienia.

Dlaczego nie mają dodatkowych konfiguracji?


11
2018-05-02 09:48


pochodzenie


Które powinny one mieć jeszcze? - bash.d
Byłoby interesujące dowiedzieć się "dlaczego". Ponieważ jest to standardowa "funkcja" do ręcznego dodawania za każdym razem, gdy myślę. - Yahya
Dlatego utworzyłem trzecią konfigurację rozwiązania "CustomConfig". Sądzę, że intuicyjnie chcę, aby wszystkie projekty dodawane do tego rozwiązania miały konfigurację "CustomConfig" (otrzymują wersję Debug and Release). Czy nie ma sposobu, aby to ustawić? - haymansfield
Również po dodaniu nowej konfiguracji rozwiązania otrzymuję opcję tworzenia odpowiednich konfiguracji projektu. Dlaczego nie mogę tego określić dla przyszłych projektów? - haymansfield
Jest podobny, ale myślę, że moim pytaniem jest jaśniejsza definicja problemu root. - haymansfield


Odpowiedzi:


Zrozumienie konfiguracji kompilacji mówi:

Domyślnie projekty utworzone w Visual Studio obejmują konfiguracje debugowania i wydania. Konfiguracje debugowania są automatycznie   skonfigurowany do debugowania aplikacji i konfiguracji Release   są skonfigurowane do ostatecznego wydania aplikacji.

Zasadniczo za każdym razem, gdy dodajesz nowy projekt do rozwiązania, wybierasz typ nowego projektu Visual Studio z zestawu wcześniej istniejących szablonów projektów, które mają tylko konfiguracje Debug and Release.

Visual Studio pozwala eksportować własne szablony projektów i wykorzystywać je później do tworzenia nowych projektów.

Możesz zrobić to:

  1. Utwórz nowy pusty projekt typu, który musisz utworzyć (Biblioteka klas, Aplikacja konsoli itp).
  2. Dodaj pożądaną konfigurację projektu do projektu (nazwijmy to Test).
  3. Wyeksportuj szablon po nadaniu mu nazwy MyTemplate. Upewnij się również, że Automatycznie zaimportuj szablon do programu Visual Studio pole wyboru jest zaznaczone.
  4. Wróć do oryginalnego rozwiązania i dodaj projekt, wybierając go z listy dostępnych szablonów - MyTemplate (które teraz będą wymienione).

Będziesz miał Test dostępny jako niestandardowa konfiguracja projektu.

[AKTUALIZACJA]

Alternatywnie, powinieneś wiedzieć, że możliwe jest również tworzenie własnych dodatków Visual Studio, które mogą dać ci więcej swobody w tworzeniu projektów opartych na szablonach i automatyzacji kompilacji. Sprawdź następujące przykłady:

Jak: programowo tworzyć projekty

Jak: Utwórz rozwiązanie i Konfiguracje budowania projektu


9
2018-05-02 10:29Dziękuję, to wyjaśnia sytuację. Nie ma praktycznego sposobu automatycznego tworzenia niestandardowych konfiguracji. - haymansfield
Zanim zmarnujesz czas próbując zrozumieć model konfiguracji w VS, pamiętaj, że jest to spustoszenie, które powinno zostać złomowane kilka wersji wcześniej. Po prostu sprawia Nie sens. msmvps.com/blogs/carlosq/archive/2008/08/29/... - Anders Forsgren
@AndersForsgren, +1, bardzo pomocny artykuł. - Alex Filipovici