Pytanie Zainstaluj Mono i Monodevelop w CentOS 5.x / 6.x


Próbuję zainstalować Mono i Monodevelop w środowisku CentOS 5.9.

Próbowałem wykonać następujące instrukcje, bez powodzenia.

http://fealves78.blogspot.co.uk/2012/08/install-mono-and-monodevelop-on-centos.html

Czy ktoś może zaproponować alternatywę dla powyższego linku.


10
2018-06-03 15:39


pochodzenie
Odpowiedzi:


W systemach tych zazwyczaj instaluję Mono ze źródła. To trochę więcej pracy, ale nie musisz polegać na opatrzonych datą lub uszkodzonych opakowaniach, które mogą, ale nie muszą być utrzymywane. Ułatwia także aktualizację do najnowszych wersji Mono.

Poniższe instrukcje zostały przetestowane w CentOS 6.4.

Udaj się do /usr/src jako root

su
cd /usr/src

Upewnij się, że GCC i znajomi są zainstalowani (aby zbudować kod źródłowy Mono)

yum install gcc gcc-c++ libtool bison autoconf automake

Złap i rozpakuj kod źródłowy Mono

wget http://download.mono-project.com/sources/mono/mono-3.0.7.tar.bz2
tar -xvjf mono-3.0.7.tar.bz2

Zbuduj i zainstaluj Mono

cd mono-3.0.7
./configure --prefix=/usr
make && make install

Sprawdź, czy masz działającą instalację Mono z mono --version i mcs --version

Utwórz warstwę kompatybilności GDI + (wymagana dla System.Drawing)

yum install glib2-devel libX11-devel pixman-devel fontconfig-devel freetype-devel libexif-devel libjpeg-devel libtiff-devel libpng-devel giflib-devel

cd /usr/src
wget http://download.mono-project.com/sources/libgdiplus/libgdiplus-2.10.9.tar.bz2
tar -xvjf libgdiplus-2.10.9.tar.bz2
cd libgdiplus-2.10.9
./configure --prefix=/usr
make && make install

Tak jest w przypadku Mono, ale budowanie MonoDevelop to kolejna historia ...

Zbuduj Gtk-Sharp

yum install gtk2-devel libglade2-devel

cd /usr/src
wget http://download.mono-project.com/sources/gtk-sharp212/gtk-sharp-2.12.8.tar.bz2
tar -xvjf gtk-sharp-2.12.8.tar.bz2
cd gtk-sharp-2.12.8
./configure --prefix=/usr
make && make install

Niestety, nie sądzę, że istnieje odpowiedni plik źródłowy gnome-sharp, który jest wystarczająco nowy na to, czego potrzebujemy. Dostaniemy go z repozytorium Git.

yum install pango-devel atk-devel libgnome-devel libgnomecanvas-devel libgnomeui-devel git svn libtool

cd /usr/src
git clone git://github.com/mono/gnome-sharp
cd gnome-sharp
./bootstrap-2.24 --prefix=/usr
make && make install

To samo dotyczy Mono Addins ...

cd /usr/src
git clone git://github.com/mono/mono-addins
cd mono-addins
./autogen.sh --prefix=/usr
make && make install

Wreszcie możemy sam zbudować MonoDevelop.

cd /usr/src
wget http://download.mono-project.com/sources/monodevelop/monodevelop-3.1.1.tar.bz2
tar -xvjf monodevelop-3.1.1.tar.bz2
cd monodevelop-3.1.1
PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig
export PKG_CONFIG_PATH
./configure --prefix=/usr --select
make && make install

Powinieneś teraz zobaczyć MonoDevelop w menu Programowanie w menu Aplikacje!

Teraz, gdy robimy wszystkie te zabawne rzeczy Git, łatwo jest uaktualnić do najnowszej (przedpremierowej) wersji Mono, kiedy tylko chcemy ...

Pierwszy raz sprawdzenia z Git:

cd /usr/src
git clone git://github.com/mono/mono
cd mono
./autogen.sh --prefix=/usr
make && make install

Aby dokonać aktualizacji do najnowszej wersji (po pierwszym budynku z Git)

cd /usr/src/mono
git pull
./autogen.sh --prefix=/usr
make && make install

Jeśli nie chcesz krwawienia, możesz użyć Gita, by zamiast tego sprawdzić bardziej stabilne gałęzie Mono. Zostawię to jako ćwiczenie dla Wikipedii.


35
2018-06-10 23:00kiedy próbuję zrobić gnome-sharp nie działa z błędem Could not find a part of the path "/usr/src/share/gapi-2.0/glib-api.xml". Wszelkie pomysły na rozwiązanie tego problemu? - th1rdey3
@Justin Otrzymuję te błędy, gdy robię i instaluję gtk-sharp: make [2]: *** [gtk-sharp-docs.zip] Błąd 127 make [2]: Wyjście z katalogu /usr/src/gtk-sharp-2.12.8/doc' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory /usr/src/gtk-sharp-2.12.8 "make: *** [all] Error 2 - somethingSomething
Byłem w stanie zainstalować to na CentOS 5.9. Mono 3.4.0 jednak nie działało. - Matt Hudson
stackoverflow.com/questions/16900575/... - kodmanyagha
Dostaję całą drogę do budowania monodevelop, ale miałem nadzieję użyć wersji 5.10 IDE. Ale kiedy idę do uruchomienia make, pojawia się błąd, że nie można znaleźć nuget - Joel Barsotti


Aby budować gtk-sharp, musiałem ustawić następującą zmienną środowiskową:

PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig
export PKG_CONFIG_PATH

Bez tego skrypt konfiguracyjny szukał csc.exe


4
2017-08-08 18:11

W systemach tych zazwyczaj instaluję Mono ze źródła. To trochę więcej pracy, ale nie musisz polegać na opatrzonych datą lub uszkodzonych opakowaniach, które mogą, ale nie muszą być utrzymywane.

Poniższe instrukcje zostały przetestowane w CentOS 5.9.

Z powodu ograniczeń zainstalowanych wersji Glib i GTK +, najnowsza wersja GTK #, którą możesz skompilować na RHEL5 (CentOS 5.x) to 2.10.4. W tej wersji GTK #, najnowsza wersja MonoDevelop, którą możesz zbudować, to 2.0 (nawet 2.2).

Nadal możesz jednak uruchamiać najnowsze wersje Mono. Posiadam pola CentOS 5.x obsługujące aplikacje ASP.NET MVC3.

Udaj się do /usr/src jako root

su
cd /usr/src

Upewnij się, że GCC i znajomi są zainstalowani (aby zbudować kod źródłowy Mono)

yum install gcc gcc-c++ libtool bison autoconf automake

Złap i rozpakuj kod źródłowy Mono

wget http://download.mono-project.com/sources/mono/mono-3.0.7.tar.bz2
tar -xvjf mono-3.0.7.tar.bz2

Zbuduj i zainstaluj Mono

cd mono-3.0.7
./configure --prefix=/usr
make && make install

Sprawdź, czy masz działającą instalację Mono z mono --version i mcs --version

Utwórz warstwę kompatybilności GDI + (wymagana dla System.Drawing)

yum install glib2-devel libX11-devel pixman-devel fontconfig-devel freetype-devel libexif-devel libjpeg-devel glib2-devel libtif-devel libpng-devel giflib-devel

cd /usr/src
wget http://download.mono-project.com/sources/libgdiplus/libgdiplus-2.10.tar.bz2
tar -xvjf libgdiplus-2.10.tar.bz2

2
2018-06-04 05:01Bardzo doceniane. - hawx