Pytanie Jak zautomatyzować generowanie magazynu kluczy za pomocą narzędzia magazynu kluczy Java? bez interakcji użytkownika


Próbuję zautomatyzować generowanie magazynu kluczy za pomocą narzędzia Java File Warehouse. Polecenie, którego używam, to:

keytool -keystore keystore -alias jetty -genkey -keyalg RSA

Ale po tym poleceniu użytkownik musi wprowadzić określone dane wejściowe w następujący sposób:

Enter keystore password: password
What is your first and last name? 
[Unknown]: jetty.mortbay.org 
What is the name of your organizational unit? 
[Unknown]: Jetty 
What is the name of your organization? 
[Unknown]: Mort Bay Consulting Pty. Ltd. 
What is the name of your City or Locality? 
[Unknown]: 
What is the name of your State or Province? 
[Unknown]: 
What is the two-letter country code for this unit? 
[Unknown]: 
Is CN=jetty.mortbay.org, OU=Jetty, O=Mort Bay Consulting Pty. Ltd., 
L=Unknown, ST=Unknown, C=Unknown correct? 
[no]: yes 

Enter key password for <jetty> 
(RETURN if same as keystore password): password 

Zamiast wprowadzenia tych wartości przez użytkownika, czy istnieje sposób dostarczania tych wartości bez interakcji użytkownika, zarówno w ramach polecenia, jak i skryptu?

Dzięki


69
2017-11-27 05:51


pochodzenie


dlaczego nie czytasz tych informacji z pliku właściwości? - Shamis Shukoor
Jest więcej opcji wiersza poleceń - czytaj docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/... (w tym nazwa wyróżniająca) - Jayan
Tylko dlatego, że przykład użył adresu lokalnego, nie oznacza to, że problem jest zlokalizowany. Jestem z Wielkiej Brytanii i miałem to samo pytanie. Na szczęście, ponieważ niektórzy udzielili odpowiedzi na pytanie przed jego zamknięciem, zaoszczędzili mi czasu, próbując wypracować odpowiedź. - Trevor North
To pytanie było bardzo przydatne, a odpowiedź pomogła. Nie rozumiem, dlaczego był zamknięty. - Jose Martinez
Kolejny przykład wyzwalających szczęśliwych moderatorów SO jest gotowy, by przeskoczyć broń w jednej chwili, aby zamknąć aktualne, istotne i użyteczne pytania, tak aby mogli ćwiczyć niewielką ilość energii, aby czuli się ważni. Był to pierwszy wynik, gdy szukałem tego pytania w Google i pomógł mi rozwiązać mój problem, niewiarygodne, że został zamknięty tylko dlatego, że odwoływał się do ustawień lokalizatora pytającego w pytaniu. - Fam


Odpowiedzi:


Spróbuj tego:

keytool -genkey -noprompt \
 -alias alias1 \
 -dname "CN=mqttserver.ibm.com, OU=ID, O=IBM, L=Hursley, S=Hants, C=GB" \
 -keystore keystore \
 -storepass password \
 -keypass password

116
2017-11-27 06:22



czy istnieje sposób na określenie hasła magazynu kluczy źródłowych podczas importowania pliku kluczy p12 do pliku .jks? - Erik Allik
@ErikAllik keytool -importkeystore [...] -srcstorepass password_here - Guillaume Boudreau


nie zapomnij -noprompt, w przeciwnym razie zostaniesz poproszony o wpisanie Tak lub Nie


5
2017-08-30 00:54



jeśli ktoś inny miał taki sam problem, że pojawiła się podpowiedź nawet z tą opcją: istnieją pewne polecenia, które mają -srckeypass i -srcstorepass. możesz je łatwo wymieszać - benez


Zobacz pełna dokumentacja dotycząca linii poleceń   lub wpisując keytool bez żadnych argumentów.

W szczególności możesz szukać opcji -storepass password -keypass password 


4
2017-11-27 06:10



-dname słowo kluczowe jest również potrzebne - Zougi