Pytanie Dołącz raport o zasięgu kodu w VSTS, czy karta testowa jest obowiązkowa dla VSTS?


Generuję zasięg kodu za pomocą pokrycia Karma. Mogę hostować mój folder zasięgu na serwerze http i wyświetlać go lokalnie.

Jak mogę uczynić ten raport widocznym na karcie zasięgu kodu VSTS?

Czy muszę ponownie sformatować mój wynik pokrycia w kompatybilny z VSTS?

Czytałem o vsts-zadaniach, ale nie mam pojęcia, jak osiągnąć to samo.

Każda pomoc jest doceniana.


10
2017-12-24 14:46


pochodzenie


Obecnie VSTS nie zezwala na zewnętrzne arkusze stylów z raportu pokrycia kodu. Powoduje to usunięcie widoku HTML w okienku pokrycia kodu. Tak więc, aby wyglądało dobrze, możesz uruchomić zadanie pokrycia postów, aby wstawić swój CSS pokrycie kodu w raportach html brakuje stylów w Vsts - David Chelliah


Odpowiedzi:


Zasięg kodu VSTS obsługuje wyniki wyprowadzania kodu wynikowego Formaty Jacoco lub Cobertura. Karma-Coverage obsługuje format Cobertury. Edytuj plik karma.config.js dla

zasięg karma:

coverageReporter: {
  type : 'cobertura',
  ...
}

karma-remap-istanbul:

remapIstanbulReporter: {
  reports: {
    cobertura: './coverage/cobertura.xml',
    ...
  }
}

karma-remap-pokrycia:

remapCoverageReporter: {
 cobertura: './coverage/cobertura.xml',
 ...
},

Po skonfigurowaniu formatu wyjściowego można użyć Opublikuj zasięg kodu zadanie przesłania danych dotyczących pokrycia kodu do VSTS.


7
2017-12-27 08:53Zaimplementowałem to rozwiązanie, które działa, ale jeśli zmienisz type z coverageReporter do in-memory możesz użyć wielu reports pod remapCoverageReporter. Obecnie używam html i cobertura. To nie było możliwe dla mnie, gdy używam cobertura jako typ. - Arikael
Zobacz też docs.microsoft.com/en-us/vsts/build-release/tasks/test/... - Daniel Schilling


Z plikiem karma.conf.js wygenerowanym przez kątowy CLI 1.2+, jest to tak proste, jak dodanie raportu cobertury (zamiast raportu lcov) w reporterze istanbul:

coverageIstanbulReporter: {
  reports: ['html', 'cobertura'],
  fixWebpackSourcePaths: true
}

Więc kiedy będziesz przeprowadzać testy z --code-coverage opcja, plik o nazwie coverage-cobertura.xml zostanie wygenerowany w pokrycie informator.

Następnie w kompilacji TFS / VSTS możesz dodać Opublikuj zasięg kodu Zadanie i podaj plik XML Cobertury.


12
2017-11-14 20:45to działało pięknie dla mnie! dzięki! - Jesse
To powinna być teraz zaakceptowana odpowiedź. - Apokralipsa