Pytanie Gdzie Firebase zapisuje swoich prostych użytkowników do logowania?


Obecnie używam firebase zrobić ionic app. ja używam firebase simple login dla social auth (facebook, twitter, email & password). Auth działa idealnie, to $broadcasts  authed user. Jednak nie wydaje się, aby utworzyć użytkownika w rzeczywistości firebase db. Zastanawiam się, jak mogę uzyskać użytkowników, którzy byli authed używając mojego app. Dzięki, bardzo Ci się podoba :).


10
2018-02-26 05:50


pochodzenie
Odpowiedzi:


W przypadku większości obsługiwanych protokołów uwierzytelniania Firebase nie przechowuje danych użytkownika w dowolnym miejscu. Nawet dla protokołów, w których jest robi przechowuj dane (znam tylko adres e-mail i hasło), przechowuje te informacje w miejscu, do którego nie ma dostępu twoja aplikacja (chociaż możesz znaleźć tych użytkowników na desce rozdzielczej swojej bazy Firebase).

Zacytować Dokumentacja Firebase:

Nie przechowuje profilu ani stanu użytkownika w bazie Firebase. Aby zachować dane użytkownika, musisz zapisać go w Firebase.

Co większość aplikacji robi, to utrzymywanie listy użytkowników w swojej bazie Firebase, którą sami sobie zarządzają. Tak więc, gdy użytkownik najpierw uwierzytelnia się z aplikacją, tworzy węzeł pod /users/<uid> zawiera informacje dla tego użytkownika.

Zobacz tę sekcję Dokumentacja Firebase opisująca przechowywanie danych użytkownika.


12
2018-02-26 15:12

Firebase nie przechowuje profilu ani stanu użytkownika w Twojej instancji Firebase. Aby zachować dane użytkownika, musisz zapisać go w Firebase.

Firebase zapewnia wiele usługi uwierzytelniania

  1. Korzystanie z istniejących dostawców logowania społecznościowego, takich jak Facebook, Twitter, Google i GitHub. Korzystanie z tych usług umożliwia użytkownikom dostęp do aplikacji bez tworzenia nowego konta.

  2. Korzystanie z wbudowanej obsługi logowania przy użyciu adresu e-mail i hasła. Wymaga to rejestracji i utworzenia konta obsługiwanego przez Firebase. Informacje o koncie użytkownika są przechowywane poza aplikacją.

  3. Używanie niestandardowego uwierzytelniania do implementacji istniejącego uwierzytelniania po stronie serwera, pojedynczego logowania, starszych systemów lub usług opartych na OAuth innych firm (takich jak Yahoo).

Po uwierzytelnieniu Firebase zwróci zmienną auth do aplikacji, z której można korzystać autoryzacja i kontrola dostępu. Ta zmienna ma wartość NULL dla nieuwierzytelnionych użytkowników, ale dla uwierzytelnionych użytkowników jest to obiekt zawierający unikatowy użytkownik (auth.uid) i potencjalnie inne dane o użytkowniku.

Jeśli chcesz zachować dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko   i lokalizację, musisz użyć auth.uid i przechowuj go w swoim   Firebase z dodatkowymi danymi profilu.

Wewnętrznie Firebase generuje tokeny internetowe JSON (JWT) i tworzy uwierzytelnione sesje, wywołując te pliki za pomocą Firebase.loginWithCustomToken (). Każdemu użytkownikowi przypisany jest identyfikator użytkownika (unikalny identyfikator), który gwarantuje, że będzie się wyróżniał u wszystkich dostawców i nigdy się nie zmieni dla określonego uwierzytelnionego użytkownika.


6
2018-02-27 17:00