Pytanie Android DroidGap wyłącza przycisk Wstecz


Proszę, ktoś zasugeruje, w jaki sposób wyłączyć wydarzenie naciśnij przycisk Wstecz podczas pracy z PhoneGap?

Muszę coś zrobić w moim Activity, (DroidGap kod) do kontrolowania zdarzenia przycisku wstecz.

Nawet poniższy kod działa dobrze w moim Activity, ale nie działa, gdy jest używany DroidGap.

@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
   if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
     //preventing default implementation previous to android.os.Build.VERSION_CODES.ECLAIR
     return true;
   }
   return super.onKeyDown(keyCode, event);  
}

10
2018-04-05 12:59


pochodzenie
Odpowiedzi:


Powołanie setOnKeyListener na appView pomógł mi.

Musiałem tylko wprowadzić niewielką zmianę w powyższym fragmencie kodu, który wygląda następująco:

appView.setOnKeyListener(new OnKeyListener() { 
  public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
    if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
      return true;
    }
    return onKeyDown(keyCode, event); 
  } 
});

EDYTOWANY

W rzeczywistości występują dwie akcje podczas naciśnięcia klawisza - Action Up & Action Down

Dlatego też, aby uzyskać kluczowe wydarzenie, należy użyć następujących zasad.

appView.setOnKeyListener(new OnKeyListener() { 
  public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
    if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getAction() == KeyEvent.ACTION_UP) {
      // Do Here whatever you want 
      return true;
    }
    return onKeyDown(keyCode, event); 
  } 
});

7
2018-04-10 10:44Gdyby ten sam problem próbował kodu, ale to zdarzenie wystrzelił dwa razy. - TechFanatic
@PnestecDev: Czy próbujesz coś zrobić na kliknięciu przycisku Wstecz? - NarendraJi
Tak, próbuję nawigować po stronach po kliknięciu. - TechFanatic
Ok, rozumiem. Sprawdź moją zredagowaną odpowiedź. - NarendraJi
Dzięki, zadziałało ... - TechFanatic


Nieco lepszy niż wersja Narendry. Może obsługiwać wywołania klawiszowe dla naciśnięć klawiszy innych niż przycisk Wstecz poprawnie. Umieść poniższy kod na stronie na przykład Zastąp symbol.

appView.setOnKeyListener(new View.OnKeyListener() { 

    public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) {
      if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_UP) {
        if(keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {
          // Do Stuff Here
          return true;
        }
        return onKeyUp(keyCode, event);
      }
      return onKeyDown(keyCode, event); 
    } 
  });

5
2018-05-29 07:23To ładna improwizowana wersja. Dzięki !!! - Rajaraman


W moim przypadku używam jQery Javascript +, jak to:

$(document).on('backbutton',
   function(e){

     e.preventDefault();

     // do whatever you like here.

});

2
2018-04-05 13:03Czy jest coś, co można zrobić w moim kodzie aktywności? - NarendraJi
nie działa dla mnie. jQ 1.8.3 + jQM 1.3.2 na Androida (Motorola Razor) - Daniel
to nie działa (jQ v1.11.3) - JFouad


// ************ stop the back button *****************

public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
  if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {

    return true;
  }
  return super.onKeyDown(keyCode, event);
}

0
2017-10-05 05:11

if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) {

  return true;
}

0
2018-02-25 06:35