Pytanie Nie mogę dodać "config.include FactoryGirl :: Syntax :: Methods" do mojego bloku konfiguracji rspec w spec_helper.rb


Jeśli dodam:

config.include FactoryGirl::Syntax::Methods  

pod

RSpec.configure do |config|  

i uruchom rspec, widzę ten błąd:

/Users/perry_mac/rails_projects/mymri/spec/spec_helper.rb:21:in `block   in ': niezainicjowana stała FactoryGirl (NameError)

mój gemfile.lock można zobaczyć w ten pastebin
mój gemfile można zobaczyć ten pastebin 

Jeśli pominiesz statystyki Rspec.com, moje testy przebiegają bez zarzutu. Chciałbym użyć skróconej składni, ale nie jestem pewien, co robię tutaj źle.


9
2017-09-03 15:39


pochodzenie


gem 'factory_girl_rails' czy klejnot jest obecny w Gemfile? - itsnikolay
tak, zarówno dla środowisk programistycznych, jak i testowych. - Perry Horwich
i ta linia? require File.expand_path("../../config/environment", __FILE__) - itsnikolay
dodał link do pastebin mojego gemfile. - Perry Horwich
wymagają File.expand_path ("../../ config / environment", PLIK) pojawia się w katalogu rails_helper.rb - Perry Horwich


Odpowiedzi:


Rozumiem.

To połączyć pokazał mi drogę.

Wymagany dodatek należy wprowadzić w spec/support/factory_girl.rb i powinno wyglądać tak:

# RSpec
# spec/support/factory_girl.rb
RSpec.configure do |config|
  config.include FactoryGirl::Syntax::Methods
end

9
2017-09-03 16:13

Musisz dodać ten ciąg w pliku "spec /SZYNY_helper.rb "nie jest w" spec_helper.rb "


9
2017-08-26 10:10

Pamiętaj, aby dołączyć require 'support/factory_girl' w spec/rails_helper.rb  po  require 'rspec/rails'.

Otrzymałem ten błąd po umieszczeniu go zaraz po require 'spec_helper'.


3
2017-09-10 13:30

Upewnij się także require 'factory_bot' w spec/support/factory_bot.rb

Właśnie to było dla mnie problemem.


2
2018-03-13 06:22

Myślę, że warto tutaj wspomnieć, że jeśli użyjesz FactoryGirl, otrzymasz wiadomość o wycofaniu:

The factory_girl gem has been deprecated and has been replaced by factory_bot. Please switch to factory_bot as soon as possible.

Po prostu wiadomość dla programistów w przyszłości, którzy próbują użyć FactoryGirl.


0
2018-03-16 12:59