Pytanie Odblokowanie fokusa na niewłaściwym widoku ((null)) w OS X 10.7.2


Mam aplikację Cocoa, która ma NSWindowController kontrolowanie NSWindow z NSComboBox w tym. Nic specjalnego i wszystko działało dobrze, dopóki nie zostanie uaktualnione do wersji OS X 10.7.2. Teraz otrzymuję następujący wyjątek, który występuje tylko raz, gdy okno sterownika okna ładuje się. (Ponieważ kontroler okien w mojej aplikacji pozostaje załadowany, zdarza się tylko raz na uruchomienie aplikacji.) Następnie, ogniskowanie i nieukierunkowanie pola kombi nie powoduje jego uruchomienia.

Czy ktoś wie, czy coś zmieniło się w wersji 10.7.2, a jeśli tak, to jak go obejść?

(Tak dzieje się z Xcode 4.2.)

2011-10-24 11:30:21.649 MyApp[7934:707] Unlocking Focus on wrong view ((null)), expected <NSComboBox: 0x40083d6e0>
2011-10-24 11:30:21.653 MyApp[7934:707] (
  0  CoreFoundation  0x00007fff8412d286 __exceptionPreprocess + 198
  1  libobjc.A.dylib  0x00007fff88cdad5e objc_exception_throw + 43
  2  CoreFoundation  0x00007fff8412d0ba +[NSException raise:format:arguments:] + 106
  3  CoreFoundation  0x00007fff8412d044 +[NSException raise:format:] + 116
  4  AppKit      0x00007fff8c76c1d5 -[NSFocusStack unfocusView:] + 194
  5  AppKit      0x00007fff8c7e838e +[_NSAutomaticFocusRing showForView:] + 2545
  6  AppKit      0x00007fff8cdbb4d1 __postActiveFirstResponderChanged_block_invoke_1 + 32
  7  CoreFoundation  0x00007fff840ecf37 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23
  8  CoreFoundation  0x00007fff840ece96 __CFRunLoopDoObservers + 374
  9  CoreFoundation  0x00007fff840c2159 __CFRunLoopRun + 825
  10 CoreFoundation  0x00007fff840c1ae6 CFRunLoopRunSpecific + 230
  11 HIToolbox     0x00007fff8c0d73d3 RunCurrentEventLoopInMode + 277
  12 HIToolbox     0x00007fff8c0de58f ReceiveNextEventCommon + 181
  13 HIToolbox     0x00007fff8c0de4ca BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 62
  14 AppKit      0x00007fff8c71e3f1 _DPSNextEvent + 659
  15 AppKit      0x00007fff8c71dcf5 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 135
  16 AppKit      0x00007fff8c71a62d -[NSApplication run] + 470
  17 AppKit      0x00007fff8c99980c NSApplicationMain + 867
  18 MyApp       0x0000000100001682 main + 34
  19 MyApp       0x0000000100001654 start + 52
)

54
2017-10-24 19:22


pochodzenie


Wydaje się być błędem w nowej wersji. - Léo Léopold Hertz 준영
Czy jedna z dwóch odpowiedzi zadziałała? Jeśli tak, zaakceptuj to. - 11684


Odpowiedzi:


http://hints.macworld.com/index.php?topic=system107&page=5

Wygląda na to, że był to błąd w serii OS X 10.7. * (Lion). Z zerowymi zmianami w moim kodzie, awaria nie występuje już w systemie OS X 10.8 (Mountain Lion) zgodnie z Xcode 4.4.1.


0
2018-01-18 17:32

Możesz spróbować wywołać to polecenie na NSComboBox: setFocusRingType: NSFocusRingTypeNone To powinno rozwiązać problem, chociaż nie wyjaśnia różnic między tymi dwoma wydaniami.


0
2017-08-05 17:46