Pytanie Jak mogę użyć teraz () w Doctrine 2 DQL?


$ php app / console doctrine: query: dql 'SELECT now ()'

[Doctrine \ ORM \ Query \ QueryException]    [Błąd składni] linia 0, kol 7: Błąd: Oczekiwana znana funkcja, otrzymała "teraz"

Jak mogę zarządzać funkcją MySQL now () z Doctrine DQL?


46
2017-12-01 20:32


pochodzenie


znaleziono około CURRENT_DATE () - Eduardo


Odpowiedzi:


Odpowiednik MySQL NOW() to Doctrine DQL CURRENT_TIMESTAMP().

CURRENT_DATE() zwraca tylko część daty.


99
2017-12-03 02:41Nie jestem pewien, ale to nie działa dla mnie. Powraca s0_.available_on >= CURRENT_TIMESTAMP) - tom10271