Pytanie Jak wygenerować metodę void w IntelliJ IDEA?


W Eclipse, kiedy piszę main  ctr+przestrzeń, wygeneruje a static void main metoda dla mnie. A kiedy piszę methodName  ctr+przestrzeń, inteligentne uzupełnianie kodu sugeruje generowanie wymienionej metody methodName.

Jak mogę automatycznie wygenerować plik void method w IntelliJ?


44
2017-09-22 12:58


pochodzenie
Odpowiedzi:


Aby utworzyć nową metodę z użycia w kodzie jak:

...
someMethodName()
...

AltWchodzić na czerwonym kodzie:

Create Method

Można również pisać void methodName() I użyć Kompletne oświadczenie (CtrlPrzesunięcieWchodzić), stanie się:

void methodName() {
  |
}

ty mógłby Stwórz swój własny Szablon na żywo jak @Makoto odpowiedział, ale programowanie z zamiarem wydaje się bardziej naturalne. Jeśli nie masz metody, piszesz kod, który z niej skorzysta, a następnie utworzysz metodę z akcji intencji - w ten sposób IDEA wygeneruje podpis metody automatycznie, zgodnie z parametrami i typem powrotu w dotychczas nieistniejącym sposobie użycia, lubić String result = someMethod(stringParam);.

Wreszcie, nic nie jest warte w IntelliJ IDEA main() metodę można wygenerować za pomocą psvmPatka.


87
2017-09-22 13:21Hi, i type methodName () ALT + Enter, ale nie pop okno dialogowe metody tworzenia. Moja wersja pomysłu to 11.1.3 - lichengwu
Czy kod zmienia kolor na czerwony? Zauważ, że musisz wpisać go w miejscu, z którego zostanie wywołany, na przykład w treści innej metody. Jeśli wpiszesz go bezpośrednio w klasie, gdzie wywołanie metody byłoby nieprawidłowe, intencja nie zadziała. Został zaprojektowany, aby stworzyć nową metodę z jego użycia. Jeśli chcesz wygenerować nową metodę wewnątrz klasy, a nie z użycia, użyj podejścia Live Templates lub Complete Statement zgodnie z opisem w mojej odpowiedzi. - CrazyCoder
Dzięki wiem. - lichengwu
psvm, wspaniały! kto by pomyślał ?! Boże, kocham to IDE .. - Eliran Malka
Chyba PSVM = public static void main - Sergiy Byelozyorov


IntelliJ IDEA 15

Wygeneruj main metoda

 • Domyślna:

  Rodzaj psvm (strublic static void main)> naciśnij Patka

 • Użyj szablonu z Eclipse (main zamiast psvm)

  • Plik > Ustawienia lub naciśnij Ctrl + Alt + S

   File > Settings

  • Redaktor > Szablony na żywo

   Editor Live Templates

  • Po prawej stronie kliknij "+"znak> Szablon na żywo

   Add > Live Template

  • Dodaj następujące szczegóły:

   • Skrót: main
   • Opis: main() method declaration
   • Tekst szablonu:

    public static void main(String[] args){
     $END$
    }
    

    main

    Zobaczysz nowy szablon dodany w innych.

  • Kliknij Definiować

   Define

  • Wybierz Jawa > Naciśnij ok

   Select Java

  • Rodzaj main w kodzie Java> naciśnij Patka

Wygeneruj void metoda

 • Wpisz swoje nazwa metody następnie nawiasy (+ argumenty, jeśli ich używasz) - E.g .: m() lub m(1,2) > Naciśnij Alt + Wchodzić > Kliknij "Utwórz metodę ..." (lub naciśnij Wchodzić jeśli jest już wybrany)

  New method


19
2018-04-16 20:06

IntelliJ używa Szablony na żywo do wykonania kodu. To jest kwestia wyboru, jakie skrótowe nazwisko chcesz użyć, aby nazwać swoją metodę próżni.

Oto przykład. Utwórz szablon na żywo w Ustawienia> Szablony na żywo, a następnie zaznacz pole "Inne". Naciśnij przycisk + po prawej stronie, a następnie nadaj szablonowi skrótową nazwę klawisza.

Oto ten, który napisałem. Za pomocą dwóch różnych zmiennych $NAME$ i $ARGS$Mogę się między nimi ukryć, kiedy muszę je wypełnić. $END$ jest tam, gdzie kursor kończy się po zakończeniu przechodzenia przez pozostałe dwie zmienne.

void $NAME$ ($ARGS$) {
  $END$
}

Używam skrótowej nazwy pmeth. Tak, za każdym razem, gdy piszę pmeth do IntelliJ w pliku Java, a następnie naciśnij Patka, ta metoda jest wypełniona, a mój kursor zaczyna się automatycznie $NAME$.


8
2017-09-22 13:58

 1. Wpisz skrót szablonu metody main (): enter image description here

 2. Naciśnij klawisz wywołania szablonu. Domyślnie jest to Tab. Skrót rozwija się do metody main ().


6
2018-01-29 09:37To tylko wyraźnie generuje main metoda, a nie ogólny cel void metoda. - Stephen Kennedy


rodzaj psvm w klasie Java, a następnie w Cntrl + Period


3
2018-01-31 16:49To tylko wyraźnie generuje main metoda, a nie ogólny cel void metoda. - Makoto


Po prostu wpisz skrót szablonu metody main ():

psvm then Enter


0
2017-11-03 22:01To tylko wyraźnie generuje main metoda, a nie ogólny cel void metoda. - Makoto
@ Jimmy: To potocznie określa się jako " main metoda " nie przez dowolny odcinek wyobraźni "ogólny" lub ogólny cel void metoda. - Makoto
@Makoto Mój błąd. - Josh