Pytanie Instalowanie h5py na serwerze Ubuntu


Instalowałem h5py na serwerze Ubuntu. Jednak wydaje się, że zwrócił błąd h5py.h nie znaleziono. Wyświetla ten sam komunikat o błędzie podczas instalacji za pomocą pip albo setup.py plik. Czego tu mi brakuje?

Mam wersję Numpy 1.8.1, która jest wyższa niż wymagana wersja 1.6 lub wyższa.

Pełne wyniki są następujące:

van@Hulk:~/h5py-2.3.1⟫ sudo python setup.py install
libhdf5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
HDF5 autodetection failed; building for 1.8.4+
running install
running bdist_egg
running egg_info
writing h5py.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to h5py.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to h5py.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'h5py.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
warning: no files found matching '*.c' under directory 'win_include'
warning: no files found matching '*.h' under directory 'win_include'
writing manifest file 'h5py.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-2.7
creating build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py
copying h5py/ipy_completer.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py
copying h5py/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py
copying h5py/version.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py
copying h5py/highlevel.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py
creating build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/group.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/files.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/selections.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/filters.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/base.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/dims.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/datatype.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/dataset.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/selections2.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
copying h5py/_hl/attrs.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/_hl
creating build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_selections.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_group.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_h5.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_attrs.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_objects.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_slicing.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_h5t.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_datatype.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_dimension_scales.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_base.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_dataset.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_file.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_h5p.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_attrs_data.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/common.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
copying h5py/tests/test_h5f.py -> build/lib.linux-x86_64-2.7/h5py/tests
running build_ext
skipping 'h5py/defs.c' Cython extension (up-to-date)
building 'h5py.defs' extension
creating build/temp.linux-x86_64-2.7
creating build/temp.linux-x86_64-2.7/h5py
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -DH5_USE_16_API -I/home/govinda/h5py-2.3.1/lzf -I/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include -I/usr/include/python2.7 -c h5py/defs.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/h5py/defs.o
In file included from /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/ndarraytypes.h:1761:0,
         from /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/ndarrayobject.h:17,
         from /usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/arrayobject.h:4,
         from h5py/api_compat.h:26,
         from h5py/defs.c:342:
/usr/lib/python2.7/dist-packages/numpy/core/include/numpy/npy_1_7_deprecated_api.h:15:2: warning: #warning "Using deprecated NumPy API, disable it by " "#defining NPY_NO_DEPRECATED_API NPY_1_7_API_VERSION" [-Wcpp]
 #warning "Using deprecated NumPy API, disable it by " \
 ^
In file included from h5py/defs.c:342:0:
h5py/api_compat.h:27:18: fatal error: hdf5.h: No such file or directory
 #include "hdf5.h"
         ^
compilation terminated.
error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1

44
2017-07-14 20:03


pochodzenie
Odpowiedzi:


Musisz zainstalować libhdf5-dev aby uzyskać wymagane pliki nagłówkowe. Po prostu biegnij

sudo apt-get install libhdf5-dev

i powinien automatycznie zainstalować to i jego zależności.

Nie przejmuj się ostrzeżeniem NumPy, oznacza to tylko, że deweloperzy pakietów używają starej wersji API, ale wszystko nadal będzie działało.


77
2017-07-14 20:33Wielkie dzięki za tę odpowiedź. - Matt O'Brien
Też potrzebowałem sudo apt-get install cython aby to działało na Ubuntu 14.04. - Hooked
Mam 14.04, cython nie jest zainstalowany, ale działa po zainstalowaniu tylko libhdf5-dev. - szedjani
Dziękuję za odpowiedź, działa na Ubuntu 14.04 przy użyciu sudo pip3 install h5py - Nicole Finnie


Możesz użyć python-h5py.

sudo apt-get install python-h5py

A następnie w pliku Pythona spróbuj:

importuj h5py


21
2017-10-14 17:05

W moim przypadku instalacja (Ubuntu 15.04) libhdf5-dev nie wystarczyło.

Musiałem uciekać:

HDF5_DIR=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/hdf5/serial/ pip install h5py

aby to działało.


13
2017-10-09 19:19Działa również dla Ubuntu 16. - Albert


Zasadniczo lepiej jest używać pip zamiast instalować go ręcznie, ponieważ pip również zainstaluje wszystkie zależności Pythona. Nadal będziesz potrzebował plików nagłówkowych.

więc:

sudo apt-get install libhdf5-dev
pip install h5py

3
2017-08-28 13:59