Pytanie Jak wygenerować komponenty w określonym folderze za pomocą funkcji kątowej-cli?


Używam angualr4 z kątowym-cli i jestem w stanie utworzyć nowy komponent za pomocą następującego polecenia.

E:\HiddenWords>ng generate component plainsight

ale muszę wygenerować komponent potomny w środku pola. czy jest jakiś sposób na zrobienie tego z kątowym cli?


39
2017-10-20 14:32


pochodzenie


ng generuje komponent twoja / path / from / the / app / folder / plainsight - maxime1992
jak wspomniałem @Maxime lub cd do katalogu - Z. Bagley


Odpowiedzi:


Możesz wymienić ścieżkę za pomocą ng g dowództwo

ng g component plainsight/yourchildcompname

powyższe utworzy yourchildcompname komponent i niezbędne pliki w folderze programu plain. jeśli nie istnieje folder "plain", to utworzy również ten folder.


85
2017-10-20 14:33Doskonała odpowiedź - dzięki. Zaktualizuj tekst, aby powiedzieć "utworzy nazwę twego dziecka" składnik"(nie folder). - Dean


The ng g component plainsight/some-name robi nowy katalog kiedy go używamy.

Ostatecznym wynikiem będzie:

plainsight/some-name/some-name.component.ts

Aby tego uniknąć, skorzystaj z opcja płaska  ng g component plainsight/some-name --flat  i wygeneruje pliki bez tworzenie nowego folderu

plainsight/some-name.component.ts

19
2018-01-19 21:25Dla mnie to powinna być odpowiedź - Maccurt


bardziej krótki kod do generowania komponentu: ng g c component-name 
określić swoją lokalizację: ng g c specific-folder/component-name 


dodatkowe informacje
bardziej krótki kod do generowania dyrektywy: ng g d directive-name 
określić swoją lokalizację: ng g d specific-folder/directive-name


5
2018-02-18 17:33

ng g c nazwa-składnika

Aby określić niestandardową lokalizację: ng g c spec-folder / nazwa-komponentu

tutaj "nazwa-komponentu" zostanie utworzona wewnątrz określonego folderu.

Podobnie do generowania innych komponentów, takich jak dyrektywa, rura, serwis, klasa, ochrona, interfejs, enum, moduł


3
2018-04-10 06:06

Aby wygenerować komponent lub moduł za pomocą wiersza polecenia-cli, użyj odpowiednio następujących poleceń:

1.ng generuje nagłówek komponentu --module = app(--module = app informuje CLI, aby zarejestrował go w tablicy importów / deklaracji AppModule.)

  • To polecenie utworzy jeden folder o nazwie "header" i umieści w nim 2 pliki ts, jeden html i jeden plik css.

2.ng generowanie aplikacji moduł routing --flat --module = app (jeśli użyjesz opcji --flat, plik zostanie umieszczony w src / app zamiast we własnym folderze).


1
2018-02-14 11:49

Prosty i wolny od błędów sposób

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, do którego chcesz utworzyć nowy komponent, usługę lub model itp., A następnie wybierz Open in Command Prompt, więc dostaniesz nowe cmd-window z wymaganą ścieżką.

Ten obraz jest kompletnym praktycznym ujęciem powyższego opisu

enter image description here


0
2017-08-15 10:04