Pytanie Podaj tytuł granicy w dziale div


Czy mogę to zrobić w HTML:

enter image description here

Chcę dodać na mojej stronie tytuł granicy ("Informacje ogólne" na tym obrazku) div. Czy to możliwe? Jak to zrobić?


Uwaga:
Obraz nie jest obrazem strony HTML, jest to obraz aplikacji Java.


39
2018-03-07 05:03


pochodzenie
Odpowiedzi:


<div id="form" style="width:350px;">
  <fieldset>
   <legend style="color:blue;font-weight:bold;">General Information</legend>
   <table>
     <tr>
      <td><span style="text-decoration:underline">C</span>hange Password To:</td>
      <td><input type="text"/></td>
     </tr>
     <tr>
      <td><span style="text-decoration:underline">C</span>onfirm Password:</td>
      <td><input type="text"/></td>
     </tr>
   </table>
  </fieldset>
</div>

48
2018-03-07 05:23Czy semantycznie jest poprawnie używać zestawu pól do obramowania? Zastanawiam się. - gamov
Link do Plnkr plnkr.co/edit/LpHRzFpEUz2BC5ZN2Q07?p=preview - Abhijeet


Obraz jest prawdopodobnie za pomocą fieldset tag zamiast div, wewnątrz a fieldset możesz użyć tagu legend i automatycznie się tam ustawi.

<fieldset>
<legend>General Information</legend>
</fieldset>

13
2018-03-07 05:09Thnx, To nie jest obraz strony html. Jest to obraz aplikacji Java. - Harry Joy
Rozumiem, może powinieneś dodać to do pytania. - amosrivera


<fieldset style="width:100px;">

<legend>

Please Enter Your Name</legend>

<br>

<table>

<tr>

<td>First Name:</td>

<td><input type="text" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Last Name:</td>

<td><input type="text" /></td>

</tr>

</table>

</fieldset>

To da ci takie wyjście.

enter image description here


2
2018-03-07 05:14

Okrągła obramowanie z kolorem tła.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style> 
.sample
{
border:2px solid #a1a1a1;
padding:10px 40px; 
background:#dddddd;
width:300px;
border-radius:25px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="sample">
The border-radius property allows you to add rounded corners to elements.

<fieldset style="width:100px;">

<legend>

Please Enter Your Name</legend>

<br>

<table>

<tr>

<td>First Name:</td>

<td><input type="text" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Last Name:</td>

<td><input type="text" /></td>

</tr>

<tr>

<td>First Name:</td>

<td><input type="text" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Last Name:</td>

<td><input type="text" /></td>

</tr>

</table>

<input type="submit" value="Submit">


</fieldset>

</div>
</body>
</html>

To da takie wyniki,

enter image description here


1
2017-11-27 09:54