Pytanie otwórz link w elemencie iframe [zamknięty]


Mam stronę z ramką i kilka linków poniżej ramki.

Chcę, aby linki, po kliknięciu, otwierały stronę w ramce.

próbowałem <a href="" target="nameofframe">link1</a> ale to nie działało?

aktualizacja jest iframe.


38
2018-04-11 21:38


pochodzenie


Twoja droga powinna działać. Daj nam więcej, rzeczywisty kod. - AmbroseChapel


Odpowiedzi:


Zakładając, że iFrame ma atrybut name "myIframe":

<a href="http://www.google.com" target="myIframe">Link Text</a> 

Możesz to również zrobić za pomocą Javascript. Element iFrame ma atrybut src, który określa lokalizację, którą pokazuje. W związku z tym prostą sprawą jest wiązanie kliknięcia linku do zmiany tego atrybutu src.


46
2018-04-11 21:42Oto prosta wersja tego: jsfiddle.net/HnXFj/2 - Anderson Green
Zwróć uwagę na jego atrybut "nazwa" iframe, a nie ID. <nazwa iframe = "myIframe" id = "iframe1"> </ iframe> - Tejasvi Hegde


Spróbuj tego:

<iframe name="iframe1" src="target.html"></iframe>

<a href="link.html" target="iframe1">link</a>

Atrybut "target" powinien otworzyć się w elemencie iframe.


28
2018-04-11 21:43

Użyj nazwy atrybutu.

Tutaj możesz znaleźć rozwiązanie ("Użyj elementu iframe jako celu dla linku"): http://www.w3schools.com/html/html_iframe.asp


8
2017-09-16 15:31

<a href="YOUR_URL" target="_YOUR_IFRAME_NAME">LINK NAME</a>

4
2018-04-11 21:41

Ponieważ element docelowy łącza pasuje do nazwy elementu iframe, link otworzy się w elemencie iframe. Spróbuj tego:

<iframe src="http://stackoverflow.com/" name="iframe_a">
<p>Your browser does not support iframes.</p>
</iframe>

<a href="http://www.cnn.com" target="iframe_a">www.cnn.com</a>

2
2018-02-14 08:01

Tego ranka miałem ten problem w projekcie. Upewnij się, że określasz tag podstawowy w sekcji head.

Powinno być tak:

<head>
<base target="name_of_iframe">
</head>

W ten sposób, po kliknięciu łącza na stronie zostanie ono domyślnie otwarte w elemencie iframe.

Nadzieja, która pomogła.


0
2018-04-29 14:27

Cóż, istnieje alternatywna droga! Możesz użyć przycisku zamiast hiperłącza. Dlatego po kliknięciu przycisku strona internetowa określona w "nazwa_strony_strony" jest otwierana w ramce docelowej o nazwie "nazwa_firmy". Mi to pasuje!

<form method="post" action="name_of_webpage" target="name_of_iframe">
<input type="submit" value="any_name_you_want" />
</form>
<iframe name="name_of_iframe"></iframe>

0
2018-04-17 12:00

używając firefox? Jeśli strona, która ma być otwarta zawiera inne elementy iframe, FF wydaje się nie wiedzieć, która z nich powinna być używana. Wyczyść więc ramki iframe na tej stronie.


-3
2017-10-25 06:34nie można zakładać, że chodzi o FF. powinieneś to sprawdzić za pomocą PO, używając komentarzy. druga rzecz - co dokładnie masz na myśli "wyczyść ramy iframe"? wklej kod wraz z odpowiedzią, aby inni mogli go zrozumieć (i zweryfikować). - andr
Skąd się to wzięło? Nie widzę żadnej dokumentacji na ten temat. - w35l3y