Pytanie W jaki sposób UPDATE z SELECT w SQL Server?


W SQL Server, możliwe jest insert do tabeli za pomocą SELECT komunikat:

INSERT INTO Table (col1, col2, col3)
SELECT col1, col2, col3 
FROM other_table 
WHERE sql = 'cool'

Czy to również możliwe aktualizacja poprzez SELECT? Mam tymczasową tabelę zawierającą wartości i chciałbym zaktualizować inną tabelę przy użyciu tych wartości. Być może coś takiego:

UPDATE Table SET col1, col2
SELECT col1, col2 
FROM other_table 
WHERE sql = 'cool'
WHERE Table.id = other_table.id

3038
2018-02-25 14:36


pochodzenie


Komentarz Andy'ego jest całkowicie poprawny. Przekonwertowałem moją witrynę mysql do PDO, sądząc, że jestem teraz w jakiś sposób bezpieczny przed atakami iniekcyjnymi. Dopiero w trakcie procesu zdałem sobie sprawę, że niektóre z moich instrukcji SQL były nadal budowane przy użyciu danych wprowadzanych przez użytkownika. Następnie naprawiłem to za pomocą przygotowanych wyciągów. Dla kompletnego początkującego nie jest całkowicie jasne, że istnieje rozróżnienie, ponieważ wielu ekspertów wyrzuca komentarz na temat używania PDO, ale nie określa - Zafar Kurbonov


Odpowiedzi:


UPDATE
  Table_A
SET
  Table_A.col1 = Table_B.col1,
  Table_A.col2 = Table_B.col2
FROM
  Some_Table AS Table_A
  INNER JOIN Other_Table AS Table_B
    ON Table_A.id = Table_B.id
WHERE
  Table_A.col3 = 'cool'

4463
2018-02-25 14:39Jeśli edytujesz łącze między tabelami (SET Table.other_table_id = @NewValue) następnie zmień instrukcję ON na coś podobnego ON Table.id = @IdToEdit AND other_table.id = @NewValue - Trisped
Czy tego nie brakuje? WHERE zdanie w pytaniu? Nie mam serwera w tym systemie, aby go przetestować, ale nie byłbyś w stanie go dodać do ON lubić: ON Table.id = other_table.id AND other_table.sql='cool'? Czy źle interpretuję pytanie? - J V
Działa to za pomocą UPDATE do iteracji przez INNER JOIN. Jako takie funkcja działa jako klauzula WHERE, a INNER JOIN przeskakuje rekordów, które nie znajdują się w tabeli JOINed. Dodanie klauzuli WHERE ograniczyłoby również zestaw wyników tabeli JOINed. @Roger Ray, jaka wersja MySQL i jakie było twoje zapytanie, ponieważ TO działa tak, jak podano. - fyrye
@RogerRay, to pytanie dotyczy Microsoft SQL Server. Niestety składnia między różnymi implementacjami SQL może się różnić. - Charles Wood
Nieco związany, ja często lubię pisać moje zapytania UPDATE jako instrukcje SELECT najpierw tak, że mogę zobaczyć dane, które będą aktualizowane przed wykonaniem. Sebastian opisuje technikę tego w niedawnym poście na blogu: sqlity.net/en/2867/update-from-select - dennislloydjr


W SQL Server 2008 (lub lepszym) użyj MERGE

MERGE INTO YourTable T
  USING other_table S 
   ON T.id = S.id
     AND S.tsql = 'cool'
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE 
   SET col1 = S.col1, 
     col2 = S.col2;

Alternatywnie:

MERGE INTO YourTable T
  USING (
     SELECT id, col1, col2 
      FROM other_table 
      WHERE tsql = 'cool'
     ) S
   ON T.id = S.id
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE 
   SET col1 = S.col1, 
     col2 = S.col2;

672
2017-09-09 09:40MERGE może być również użyty do zapisywania rekordów; to jest, UPDATE jeśli istnieje odpowiedni rekord, INSERT nowy rekord, jeśli nie znaleziono dopasowania - brichins
To było około 10 razy szybciej niż odpowiednia aktualizacja ... dla mnie. - Paul Suart
MERGE może również służyć do USUWANIA. Uważaj jednak na MERGE, ponieważ stół TARGET nie może być stołem zdalnym. - Möoz
Połącz błędy: mssqltips.com/sqlservertip/3074/... - Simon D
@SimonD: wybierz dowolne słowo kluczowe SQL Server, a znajdziesz błędy. Twój punkt widzenia? Założę się, że jest więcej błędów (i bardziej podstawowych) związanych z UPDATE niż MERGE, ludzie właśnie nauczyli się z nimi żyć i stają się częścią krajobrazu ("cechy"). Rozważ, że blogi nie istniały, kiedy UPDATE był nowy dzieciak na bloku. - onedaywhen


UPDATE table 
SET Col1 = i.Col1, 
  Col2 = i.Col2 
FROM (
  SELECT ID, Col1, Col2 
  FROM other_table) i
WHERE 
  i.ID = table.ID

524
2018-01-22 17:47Zdecydowanie najprostszy! Jednak brakuje ci ID pole z wewnętrznego SELECT. Będziesz potrzebował tego, aby klauzula WHERE działała - John Doherty
Będzie to działało prawie we wszystkich systemach DBMS, co oznacza uczenie się raz, wykonywanie wszędzie. Jeśli jest to ważniejsze dla ciebie niż wydajność, możesz preferować tę odpowiedź, zwłaszcza jeśli twoja aktualizacja jest jednorazowa, aby poprawić niektóre dane. - Alan Macdonald
@ dotnetN00b stackoverflow.com/a/2334741/206730 nie jest dla ciebie dobry? - Kiquenet


Zmodyfikuję Świetna odpowiedź Robina do następujących:

UPDATE Table
SET Table.col1 = other_table.col1,
 Table.col2 = other_table.col2
FROM
  Table
INNER JOIN other_table ON Table.id = other_table.id
WHERE
  Table.col1 != other_table.col1
OR Table.col2 != other_table.col2
OR (
  other_table.col1 IS NOT NULL
  AND Table.col1 IS NULL
)
OR (
  other_table.col2 IS NOT NULL
  AND Table.col2 IS NULL
)

Bez klauzuli WHERE wpłynie to na równe rzędy, które nie muszą zostać dotknięte, co może (prawdopodobnie) spowodować ponowne obliczenie indeksu lub wyzwalacze ognia, które tak naprawdę nie powinny zostać uruchomione.


253
2017-09-08 21:20Zakłada to, że żadna z kolumn nie jest null. - Martin Smith
Masz rację, pisałem przykład ręcznie. Dodałem trzecią i czwartą klauzulę do instrukcji where, aby poradzić sobie z tym. - quillbreaker
WHERE EXISTS(SELECT T1.Col1, T1.Col2 EXCEPT SELECT T2.Col1, T2.Col2)) jest bardziej zwięzły. - Martin Smith
czy oświadczenie nie powinno również zawierać tych dwóch w klauzuli where? (other_table.col1 ma wartość null, a table.col1 nie ma wartości null) lub (other_table.col2 ma wartość null, a table.col2 ma wartość null) - Barka
Zależy, czy chcesz zastąpić wartości null w miejscu docelowym wartościami zerowymi ze źródła. Często nie. Ale jeśli to zrobisz, najlepszym rozwiązaniem jest budowa klauzuli where gdzie Martin. - quillbreaker


Jednokierunkowa

UPDATE t 
SET t.col1 = o.col1, 
  t.col2 = o.col2
FROM 
  other_table o 
 JOIN 
  t ON t.id = o.id
WHERE 
  o.sql = 'cool'

180
2018-02-25 14:41

Inną możliwością, o której nie wspomniano, jest po prostu odepchnięcie SELECT wypowiedzieć się na CTE, a następnie zaktualizować CTE.

;WITH CTE
   AS (SELECT T1.Col1,
        T2.Col1 AS _Col1,
        T1.Col2,
        T2.Col2 AS _Col2
     FROM  T1
        JOIN T2
         ON T1.id = T2.id
     /*Where clause added to exclude rows that are the same in both tables
      Handles NULL values correctly*/
     WHERE EXISTS(SELECT T1.Col1,
               T1.Col2
            EXCEPT
            SELECT T2.Col1,
               T2.Col2))
UPDATE CTE
SET  Col1 = _Col1,
    Col2 = _Col2

Ma to tę zaletę, że łatwo jest uruchomić SELECT Samo zdanie najpierw do sprawdzenia poprawności wyników, ale wymaga aliasu kolumn jak wyżej, jeśli są one tak samo nazwane w tabelach źródłowych i docelowych.

Ma to samo ograniczenie co własność UPDATE ... FROM składnia przedstawiona w czterech pozostałych odpowiedziach. Jeśli tabela źródłowa znajduje się po wielu stronach łączenia jeden-do-wielu, nie jest możliwe określenie, które z pasujących połączonych rekordów będą używane w Update (problem, który MERGE unika, podnosząc błąd, jeśli istnieje próba zaktualizowania tego samego wiersza więcej niż jeden raz).


140
2017-11-06 00:18czy istnieje jakiekolwiek znaczenie tego imienia CTE ? - Raptor
@ShivanRaptor - jest to akronim Common Table Expression. Po prostu arbitralny alias w tym przypadku. - Martin Smith
Działa to również dobrze w przypadku wielu CTE: ;WITH SomeCompexCTE AS (...), CTEAsAbove AS (SELECT T1.Col1,... FROM T1 JOIN SomeComplexCTE...) UPDATE CTEAsAbove SET Col1=_Col1, ... - VeeTheSecond


Dla zapisu (i innych wyszukiwań podobnych do I), możesz to zrobić w MySQL w ten sposób:

UPDATE first_table, second_table
SET first_table.color = second_table.color
WHERE first_table.id = second_table.foreign_id

95
2017-10-05 14:20To działało dobrze. Wypróbowałem wszystkie powyższe zapytania, które dają jeden lub inny rodzaj błędu.
Dziękuję Ci! Wiem, że to jest stare, ale chciałem tylko powiedzieć, że ten pracował dla mnie. Mój serwer nie zezwoli na użycie FROM w instrukcji UPDATE. Tak więc wszystkie odpowiedzi dotyczące klauzuli FROM zwróciły błąd składni. Ta metoda działała idealnie. Bardzo doceniane. - Todd Withers
Dlaczego jest tak często przegłosowywany? Byłoby tak samo, jeśli zamieściłbym rekordowy kod ruby, jeśli ktoś prosi o C # ... - isHuman
@isHuman Bardzo często spotyka się pytanie sql-server, gdy szukasz odpowiedzi my-sql (i vice-versa). Różni się to całkowicie od opublikowania odpowiedzi ruby ​​w pytaniu c #. - Gabriel


Używanie aliasu:

UPDATE t
  SET t.col1 = o.col1
 FROM table1 AS t
     INNER JOIN 
    table2 AS o 
     ON t.id = o.id

78
2018-05-23 13:06

Prosty sposób na zrobienie tego to:

UPDATE
  table_to_update,
  table_info
SET
  table_to_update.col1 = table_info.col1,
  table_to_update.col2 = table_info.col2

WHERE
  table_to_update.ID = table_info.ID

61
2017-11-14 13:17Twój jest sformatowany lepiej; Ponadto, podczas korzystania z podselekcji, twoje (i Adrian) działają bardziej niezawodnie niż w innym formacie. Dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. - Ben West
To nie jest składnia serwera SQl i nie będzie działać na serwerze SQL - HLGEM


Może to być niszowy powód do wykonania aktualizacji (na przykład głównie w procedurze) lub może być oczywisty dla innych, ale należy również stwierdzić, że można wykonać polecenie update-select bez użycia join (w przypadku, gdy tabele, które aktualizujesz, nie mają wspólnego pola).

update
  Table
set
  Table.example = a.value
from
  TableExample a
where
  Table.field = *key value* -- finds the row in Table 
  AND a.field = *key value* -- finds the row in TableExample a

48
2018-06-11 16:58