Pytanie Visual Studio Wyszukaj i zamień kresy linii


W Visual Studio 2015 chcę dodać tekst na końcu każdej linii wybranego bloku tekstu. Podejście do wyrażenia regularnego, którego używam, prawie działa, ale nie całkiem.

Oto przykładowy kod, który chcę zmodyfikować:

public string nameOfGeometry
public string color
public string density

Wszystkie trzy powyższe wiersze muszą kończyć się średnikiem lub być może automatycznie implementowane właściwości. Oto, co próbowałem:

  1. Zaznacz cały tekst, który chcesz zmienić, i naciśnij ctrl-h.
  2. Włącz "regularne" wygaszanie
  3. Wchodzić $ jako mój regularny wyraz
  4. Wchodzić {get; set;} jako mój tekst zastępczy

Robi dokładnie to, co chcę, oprócz tego, że wstawia powrót karetki (CRLF) między $ i tekst zastępczy. Innymi słowy, mój przykład pokazany powyżej przekształca się w to:

public string nameOfGeometry
{get; set;}
public string color
{get; set;}
public string density
{get; set;}

Jak to zrobić, bez dodawania CRLF?


18
2017-12-19 00:16


pochodzenie
Odpowiedzi:


Zrobiłem to i działa

Odnaleźć: ([^\r\n]+)
Zastąpić: $1 {get;set;}

Również
Odnaleźć: \r\n
Zastąpić: {get;set;}\r\n

Ale wciąż nie mam pojęcia, dlaczego to musi być takie trudne. Ciągle szukam kogoś, kto zaproponuje prostsze rozwiązanie.


11
2017-12-19 00:56

Nie mogłem wymyślić czegoś łatwiejszego niż to

Znajdź to .. \r\n  i zastąp go {get;set;}\r\n


6
2017-12-19 01:04

Możesz użyć opcji wieloznacznej w zwykłym oknie wyszukiwania i zamiany

  • Zaznaczanie tekstu
  • Przejdź do wyszukiwania i zamiany
  • Dodaj public string **** w polu wyszukiwania
  • Dodaj public string ***** {get ; set;} w wymianie pudełko

3
2017-12-19 00:22To nie działa dla mnie. Mówi "nie znaleziono pasujących" i nie ma opcji aktywowania dzikich kart. Używam Visual Studio 2015. Jakiej wersji używasz? - Brent Arias


Możesz kliknąć lewym przyciskiem myszy w punkcie, od którego chcesz zacząć dodawanie, Następnie naciśnij i przytrzymując klawisz Alt, przeciągnij myszą do ostatniej linii. Następnie możesz po prostu puścić mysz i przycisk alt i napisać, co chcesz.


2
2017-12-19 00:32Opisana technika działa tylko wtedy, gdy dodany tekst zaczyna się w tej samej kolumnie. W moim przypadku kolumna jest inna w każdej linii. - Brent Arias


Wykorzystują dwie inne odpowiedzi \r\n jako klauzula znajdowania. Muszę robić coś innego, bo nie mogłem tego zrobić; jednak z niewielkim uszczypnięciem (dodając ?), mi to pasuje:

odnaleźć: \r?\n

zastąpić: {get; set;}\r\n

Źródło dla wyrażenia regularnego "znajdź"


2
2017-12-19 02:48