Pytanie Drukowanie parzyste i nieparzyste za pomocą dwóch wątków w Javie


Próbowałem kodu poniżej. Wziąłem ten kawałek kodu z innego postu, który jest poprawny jak na autora. Ale kiedy próbuję biegać, nie daje mi dokładnego wyniku.

Dotyczy to głównie drukowania wartości parzystych i nieparzystych w sekwencji.

public class PrintEvenOddTester {  public static void main(String ... args){
    Printer print = new Printer(false);
    Thread t1 = new Thread(new TaskEvenOdd(print));
    Thread t2 = new Thread(new TaskEvenOdd(print));
    t1.start();
    t2.start();
  }


}class TaskEvenOdd implements Runnable {

  int number=1;
  Printer print;

  TaskEvenOdd(Printer print){
    this.print = print;
  }

  @Override
  public void run() {

    System.out.println("Run method");
    while(number<10){

      if(number%2 == 0){
        System.out.println("Number is :"+ number);
        print.printEven(number);
        number+=2;
      }
      else {
        System.out.println("Number is :"+ number);
        print.printOdd(number);
        number+=2;
      }
    }

   }

  }

class Printer {

  boolean isOdd;

  Printer(boolean isOdd){
    this.isOdd = isOdd;
  }

  synchronized void printEven(int number) {

    while(isOdd){
      try {
        wait();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Even:"+number);
    isOdd = true;
    notifyAll();
  }

  synchronized void printOdd(int number) {
    while(!isOdd){
      try {
        wait();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Odd:"+number);
    isOdd = false;
    notifyAll();
  }

}

Czy ktoś może mi pomóc w naprawieniu tego?

EDYTOWAĆ Spodziewany wynik: Nieparzysty: 1 Even: 2 Nieparzyste: 3 Even: 4 Nieparzyste: 5 Even: 6 Nieparzysty: 7 Even: 8 Nieparzyste: 9


14
2018-05-22 10:29


pochodzenie


Jaki jest rzeczywisty wynik i jaki jest oczekiwany wynik? - Supericy
liczba zaczyna się od 1, a Ty tylko zwiększasz ją o 2. Dlatego nigdy nie będzie równa. - nitegazer2003
To nie jest usługa debugowania ... - Bohemian♦
Dla każdego ucznia, który tu przyjeżdża: Poinformuj swojego instruktora, że ​​podczas tego ćwiczenia może cię czegoś nauczyć w jaki sposób kontrolować wątki, jest to naprawdę okropny przykład czemu używać wątków. Jeśli chcesz, aby program wykonywał pewne czynności (np. Drukowanie numerów) w określonej kolejności (np. 1, 2, 3, ...); to absolutnie Najlepiej sposobem na zrobienie tego jest zrobienie tych rzeczy w jednym wątku. Wymagany jest każdy program wielowątkowy trochę synchronizacja między wątkami, ale im więcej synchronizacji używasz, tym mniej korzyści z wątków. Ten program faktycznie dostaje negatywny zasiłek. - james large
Nie ma powodu, dla którego wątki powinny drukować liczby naprzemiennie, nawet pomijając błąd dotyczący przyrostu. Twoje oczekiwania są błądzące, tak samo jak nieokreślony "jakiś inny kawałek kodu". SO nie jest usługą walidacji dla dowolnych śmieci internetowych. - user207421


Odpowiedzi:


Znaleziono rozwiązanie. Ktoś szukający rozwiązania tego problemu może odnosić się :-)

public class PrintEvenOddTester {

  public static void main(String... args) {
    Printer print = new Printer();
    Thread t1 = new Thread(new TaskEvenOdd(print, 10, false));
    Thread t2 = new Thread(new TaskEvenOdd(print, 10, true));
    t1.start();
    t2.start();
  }

}

class TaskEvenOdd implements Runnable {

  private int max;
  private Printer print;
  private boolean isEvenNumber;

  TaskEvenOdd(Printer print, int max, boolean isEvenNumber) {
    this.print = print;
    this.max = max;
    this.isEvenNumber = isEvenNumber;
  }

  @Override
  public void run() {

    //System.out.println("Run method");
    int number = isEvenNumber == true ? 2 : 1;
    while (number <= max) {

      if (isEvenNumber) {
        //System.out.println("Even :"+ Thread.currentThread().getName());
        print.printEven(number);
        //number+=2;
      } else {
        //System.out.println("Odd :"+ Thread.currentThread().getName());
        print.printOdd(number);
        // number+=2;
      }
      number += 2;
    }

  }

}

class Printer {

  boolean isOdd = false;

  synchronized void printEven(int number) {

    while (isOdd == false) {
      try {
        wait();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Even:" + number);
    isOdd = false;
    notifyAll();
  }

  synchronized void printOdd(int number) {
    while (isOdd == true) {
      try {
        wait();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println("Odd:" + number);
    isOdd = true;
    notifyAll();
  }

}

Daje to wyniki takie jak:

Odd:1
Even:2
Odd:3
Even:4
Odd:5
Even:6
Odd:7
Even:8
Odd:9
Even:10

38
2018-05-23 05:25+1 za rozwiązanie własnego problemu :) - Ahmed Masud
Odpowiedź jest nieprawidłowa i nie może być poprawna bez synchronizacji lub blokady. - user207421
Jak kontrolujesz, czy wątek "Odd" zaczyna się przed uruchomieniem wątku "Even"? Czy mógłbyś poprosić o wątek "parzysty" podczas snu? - Satyendra


Oto kod, który zrobiłem, działa przez jedną klasę

package com.learn.thread;

public class PrintNumbers extends Thread {
volatile static int i = 1;
Object lock;

PrintNumbers(Object lock) {
  this.lock = lock;
}

public static void main(String ar[]) {
  Object obj = new Object();
  // This constructor is required for the identification of wait/notify
  // communication
  PrintNumbers odd = new PrintNumbers(obj);
  PrintNumbers even = new PrintNumbers(obj);
  odd.setName("Odd");
  even.setName("Even");
  odd.start();
  even.start();
}

@Override
public void run() {
  while (i <= 10) {
    if (i % 2 == 0 && Thread.currentThread().getName().equals("Even")) {
      synchronized (lock) {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " - "
            + i);
        i++;
        try {
          lock.wait();
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
    if (i % 2 == 1 && Thread.currentThread().getName().equals("Odd")) {
      synchronized (lock) {
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " - "
            + i);
        i++;
        lock.notify();
       }
      }
    }
  }
}

Wydajność:

Odd - 1
Even - 2
Odd - 3
Even - 4
Odd - 5
Even - 6
Odd - 7
Even - 8
Odd - 9
Even - 10
Odd - 11

10
2018-05-05 16:011) Jaki jest pożytek z jawnej blokady ... możemy użyć tego również .. 2) Jaki jest pożytek z oczekiwania i powiadomienia, że ​​nadal możemy uzyskać to samo wyjście ... - Nikhil Kumar K


  private Object lock = new Object();
  private volatile boolean isOdd = false;


  public void generateEvenNumbers(int number) throws InterruptedException {

    synchronized (lock) {
      while (isOdd == false) 
      {
        lock.wait();
      }
      System.out.println(number);
      isOdd = false;
      lock.notifyAll();
    }
  }

  public void generateOddNumbers(int number) throws InterruptedException {

    synchronized (lock) {
      while (isOdd == true) {
        lock.wait();
      }
      System.out.println(number);
      isOdd = true;
      lock.notifyAll();
    }
  }

4
2017-07-09 10:13

Użyj tej bardzo prostej funkcji JAVA 8 Runnable Class

public class MultiThreadExample {

static AtomicBoolean isEven = new AtomicBoolean(false);
static AtomicInteger atomicNumber = new AtomicInteger(1);
static Object object = new Object();

public static void main(String[] args) {
  Runnable print = () -> {
    while (atomicNumber.get() < 10) {
      synchronized (object) {
        if ((atomicNumber.get() % 2 == 0) && "Even".equals(Thread.currentThread().getName())) {
          System.out.println("Even" + ":" + atomicNumber.getAndIncrement());
        } else if ((atomicNumber.get() % 2 != 0) && "Odd".equals(Thread.currentThread().getName())) {
          System.out.println("Odd" + ":" + atomicNumber.getAndIncrement());
        }
      }
    }
  };

  Thread t1 = new Thread(print);
  t1.setName("Even");
  t1.start();
  Thread t2 = new Thread(print);
  t2.setName("Odd");
  t2.start();

}
}

4
2018-06-07 19:57

To samo można zrobić z interfejsem blokady:

import java.util.concurrent.locks.Condition;
import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class NumberPrinter implements Runnable {
  private Lock lock;
  private Condition condition;
  private String type;
  private static boolean oddTurn = true;

  public NumberPrinter(String type, Lock lock, Condition condition) {
    this.type = type;
    this.lock = lock;
    this.condition = condition;
  }

  public void run() {
    int i = type.equals("odd") ? 1 : 2;
    while (i <= 10) {
      if (type.equals("odd"))
        printOdd(i);
      if (type.equals("even"))
        printEven(i);
      i = i + 2;
    }
  }

  private void printOdd(int i) {
    // synchronized (lock) {
    lock.lock();
    while (!oddTurn) {
      try {
        // lock.wait();
        condition.await();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println(type + " " + i);
    oddTurn = false;
    // lock.notifyAll();
    condition.signalAll();
    lock.unlock();
  }

  // }

  private void printEven(int i) {
    // synchronized (lock) {
    lock.lock();
    while (oddTurn) {
      try {
        // lock.wait();
        condition.await();
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    System.out.println(type + " " + i);
    oddTurn = true;
    // lock.notifyAll();
    condition.signalAll();
    lock.unlock();
  }

  // }

  public static void main(String[] args) {
    Lock lock = new ReentrantLock();
    Condition condition = lock.newCondition();
    Thread odd = new Thread(new NumberPrinter("odd", lock, condition));
    Thread even = new Thread(new NumberPrinter("even", lock, condition));
    odd.start();
    even.start();
  }
}

2
2018-05-03 07:54

Simpler Version in Java 8:

public class EvenOddPrinter {
  static boolean flag = true;
  public static void main(String[] args) {
    Runnable odd = () -> {
      for (int i = 1; i <= 10;) {
        if(EvenOddPrinter.flag) {
          System.out.println(i);
          i+=2;
          EvenOddPrinter.flag = !EvenOddPrinter.flag;
        }
      }
    };

    Runnable even = () -> {
      for (int i = 2; i <= 10;) {
        if(!EvenOddPrinter.flag) {
          System.out.println(i);
          i+=2;
          EvenOddPrinter.flag = !EvenOddPrinter.flag;
        }
      }
    };

     Thread t1 = new Thread(odd, "Odd");
     Thread t2 = new Thread(even, "Even");
     t1.start();
     t2.start();
  }
}

2
2017-12-24 08:02Używasz 2 wątków z 2 różnymi runami, poza tym, gdy próbuję uruchomić czasami utknął w środku. - Suryaprakash Pisay


Ten kod również działa dobrze.

class Thread1 implements Runnable {

  private static boolean evenFlag = true;

  public synchronized void run() {
    if (evenFlag == true) {
      printEven();
    } else {
      printOdd();
    }
  }

  public void printEven() {
    for (int i = 0; i <= 10; i += 2) {
      System.out.println(i+""+Thread.currentThread());
    }
    evenFlag = false;
  }

  public void printOdd() {
    for (int i = 1; i <= 11; i += 2) {
      System.out.println(i+""+Thread.currentThread());
    }
    evenFlag = true;
  }
}

public class OddEvenDemo {

  public static void main(String[] args) {

    Thread1 t1 = new Thread1();
    Thread td1 = new Thread(t1);
    Thread td2 = new Thread(t1);
    td1.start();
    td2.start();

  }
}

2
2018-02-05 09:00