Pytanie Różnica między odpowiedziami :: Zobacz i Wyświetl :: make w Laravel 4


Rozumiem, że Response::view faktycznie kończy się dzwonienie View::make w ramach procesu, ale dlaczego miałbym zwrócić jeden lub drugi z kontrolera?

Czy ktoś może wyjaśnić, jaka jest różnica między nimi?


11
2017-08-22 15:45


pochodzenie
Odpowiedzi:


Obaj są tymi samymi rzeczami.

Patrzeć na kod :

public static function view($view, $data = array(), $status = 200, array $headers = array()) {
    $app = Facade::getFacadeApplication();
    return static::make($app['view']->make($view, $data), $status, $headers);
}

Widzimy to Response::view() połączenia View::make(), używa go do utworzenia odpowiedzi, przy czym domyślny status to 200 OK i brak dodatkowych nagłówków HTTP.

Musisz użyć Response::view() koniec View::make() kiedy musisz zwrócić inny niż domyślny kod statusu lub dodatkowe nagłówki.

Co więcej, ten post na Laravel.io to potwierdza Response::view() jest tylko skrótem dla Response::make(View::make()) dodane po wstępnym zatwierdzeniu beta Laravel 4.


9
2017-08-22 15:56Wywołanie odpowiedzi zamiast widoku nie zwróci żadnych informacji nagłówkowych wraz z renderowanym kodem HTML View::make()? Wiem, że w końcu wyświetlają te same informacje w przeglądarce, ale co by było inaczej w innym interfejsie, takim jak wiersz poleceń? - Lisa