Pytanie Zmień tekst załadowanego pliku .obj w pliku three.js w środowisku wykonawczym


Próbuję zamienić teksturę obrazu w środowisku wykonawczym na wczytanym pliku three.js .obj. Oto kod prosto z przykładów three.js z niewielkimi modyfikacjami:

    var container, stats;
    var camera, scene, renderer;
    var mouseX = 0, mouseY = 0;
    var windowHalfX = window.innerWidth / 2;
    var windowHalfY = window.innerHeight / 2;


    init();
    animate();


    function init() {

      container = document.createElement( 'div' );
      document.body.appendChild( container );

      camera = new THREE.PerspectiveCamera( 45, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 2000 );
      camera.position.z = 100;

      //scene
      scene = new THREE.Scene();

      var ambient = new THREE.AmbientLight( 0x101030 );
      scene.add( ambient );

      var directionalLight = new THREE.DirectionalLight( 0xffeedd );
      directionalLight.position.set( 0, 0, 1 );
      scene.add( directionalLight );

      //manager
      var manager = new THREE.LoadingManager();
      manager.onProgress = function ( item, loaded, total ) {

        console.log( item, loaded, total );

      };

      //model
      var loader = new THREE.OBJLoader( manager );
      loader.load( 'obj/female02/female02.obj', function ( object ) {
        object.traverse( function ( child ) {

          if ( child instanceof THREE.Mesh ) {
            //create a global var to reference later when changing textures
            myMesh = child;
            //apply texture
            myMesh.material.map = THREE.ImageUtils.loadTexture( 'textures/ash_uvgrid01.jpg');
            myMesh.material.needsUpdate = true;
          }

        } );


        object.position.y = - 80;
        scene.add( object );

      } );

      //render
      renderer = new THREE.WebGLRenderer();
      renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
      container.appendChild( renderer.domElement );

      document.addEventListener( 'mousemove', onDocumentMouseMove, false );
      window.addEventListener( 'resize', onWindowResize, false );

    }

    function newTexture() {
      myMesh.material.map = THREE.ImageUtils.loadTexture( 'textures/land_ocean_ice_cloud_2048.jpg');
      myMesh.material.needsUpdate = true;
    }

    function onWindowResize() {

      windowHalfX = window.innerWidth / 2;
      windowHalfY = window.innerHeight / 2;

      camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
      camera.updateProjectionMatrix();

      renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );

    }

    function onDocumentMouseMove( event ) {

      mouseX = ( event.clientX - windowHalfX ) / 2;
      mouseY = ( event.clientY - windowHalfY ) / 2;

    }

    //animate
    function animate() {

      requestAnimationFrame( animate );
      render();

    }

    function render() {

      camera.position.x += ( mouseX - camera.position.x ) * .05;
      camera.position.y += ( - mouseY - camera.position.y ) * .05;

      camera.lookAt( scene.position );

      renderer.render( scene, camera );

    }

Dodałem tylko funkcję newTexture i odwołanie do siatki jako myMesh. Oto oryginalny przykład (http://threejs.org/examples/webgl_loader_obj.html). Funkcja nie generuje żadnych błędów, ale .obj nie aktualizuje się. Wiem, że po prostu brakuje mi czegoś fundamentalnego ...

Aktualizacja: Poniżej znajduje się doskonała odpowiedź, oto poprawny kod z kilkoma dodatkami do zamiany tekstur za pośrednictwem pola wejściowego:

 var container, stats;
 var camera, scene, renderer;
 var mouseX = 0, mouseY = 0;
 var windowHalfX = window.innerWidth / 2;
 var windowHalfY = window.innerHeight / 2;
 var globalObject;

 init();
 animate();

 function init() {
   container = document.createElement('div');
   document.body.appendChild(container);

   camera = new THREE.PerspectiveCamera(45, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 2000);
   camera.position.z = 100;

   //scene
   scene = new THREE.Scene();

   var ambient = new THREE.AmbientLight( 0x101030 );
   scene.add( ambient );

   var directionalLight = new THREE.DirectionalLight( 0xffeedd );
   directionalLight.position.set( 0, 0, 1 );
   scene.add( directionalLight );

   //manager
   var manager = new THREE.LoadingManager();
   manager.onProgress = function (item, loaded, total) {
    console.log( item, loaded, total );
   };

  //model
  var loader = new THREE.OBJLoader( manager );
  loader.load( 'obj/female02/female02.obj', function (object) {
    //store global reference to .obj
    globalObject = object;

   object.traverse( function (child) {
     if ( child instanceof THREE.Mesh ) {
       child.material.map = THREE.ImageUtils.loadTexture( 'textures/grid.jpg');
       child.material.needsUpdate = true;
     }
   });

   object.position.y = - 80;
   scene.add( object );
  });

  //render
  renderer = new THREE.WebGLRenderer();
  renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
  container.appendChild( renderer.domElement );

  document.addEventListener( 'mousemove', onDocumentMouseMove, false );
  window.addEventListener( 'resize', onWindowResize, false );
 }

 function onWindowResize() {
  windowHalfX = window.innerWidth / 2;
  windowHalfY = window.innerHeight / 2;
  camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
  camera.updateProjectionMatrix();
  renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
 }

 function onDocumentMouseMove( event ) {
  mouseX = ( event.clientX - windowHalfX ) / 2;
  mouseY = ( event.clientY - windowHalfY ) / 2;
 }

 //animate
 function animate() {
  requestAnimationFrame( animate );
  render();
 }

 function render() {
  camera.position.x += ( mouseX - camera.position.x ) * .05;
  camera.position.y += ( - mouseY - camera.position.y ) * .05;
      camera.lookAt( scene.position );
      renderer.render( scene, camera );
 }

 function newTexture() {
  var newTexturePath = "textures/" + document.getElementById("texture").value + "";

  globalObject.traverse( function ( child ) {
   if (child instanceof THREE.Mesh) {
     //create a global var to reference later when changing textures
     child;
     //apply texture
     child.material.map = THREE.ImageUtils.loadTexture(newTexturePath);
     child.material.needsUpdate = true;
   }
  });
 }

11
2017-08-20 00:02


pochodzenie


Nie ma potrzeby ustawiania child.material.needsUpdate = true; w tym przypadku. Jest ustawiony dla Ciebie loadTexture(). Oprawa needsUpdate sam możesz powodować problemy, jeśli asynchroniczne ładowanie tekstur jest opóźnione. - WestLangley
Dziękujemy za zaktualizowanie kodu <3 - Peter Pint


Odpowiedzi:


Problem polega na tym, że w sieci istnieje wiele siatek potomnych object zmienna. Posiadanie tylko jednego myMesh zmienna globalna, przechowujesz tylko ostatnią siatkę potomną. Dlatego przy próbie aktualizacji tekstury przy użyciu tej zmiennej globalnej tylko jedna z siatek otrzymuje aktualizację tekstury, prawdopodobnie małą ukrytą część, która nie jest wyraźnie widoczna.

Rozwiązaniem byłoby:

 • Przechowuj a myMeshes zmień globalną zmienną i wciśnij myMesh do niego za każdym razem, gdy jest jeden. Następnie w swoim newTexture() funkcja, iteruj przez wszystkie elementy w tej tablicy i aktualizuj swoje mapy / materiały.
 • Lub, zapisz object zmienna (zwrócony z OBJLoader'callback) w jedną pojedynczą zmienną globalną. Następnie w swoim newTexture() funkcja, iteracja po wszystkich siatkach, podobnie jak w kodzie (przy użyciu traverse() i if oświadczenie) i zaktualizować swoje mapy / materiały.

Wreszcie, wywołanie newTexture () gdzieś w twoim kodzie również pomogłoby;)


9
2017-08-22 06:21Działa teraz dzięki! Użyłem drugiej opcji. Tak, nazwałem newTexture () w konsoli, więc nie było to jasne. Wysłałem powyższy kod roboczy dla dobra wszystkich. - Brian LoCicero