Pytanie ASP MVC href do kontrolera / widoku


Mam to:

<li><a href="/Users/Index)" class="elements"><span>Clients</span></a></li>

Co działa dobrze. Ale jeśli jestem już na tej stronie lub na kontrolerze np. /Users/Details i klikam ten link, który mnie przekierowuje /Users/Index.

Jak mogę uzyskać poprawną ścieżkę w href niezależnie od mojej aktualnej pozycji na stronie?


63
2017-07-16 08:00


pochodzenie


Idź do tego ..: codeproject.com/Tips/583469/... - Ravi Mehta


Odpowiedzi:


Istnieje kilka sposobów na osiągnięcie tego celu. Możesz wykonać następujące czynności:

<li>
   @Html.ActionLink("Clients", "Index", "User", new { @class = "elements" }, null)
</li>

albo to:

<li>
   <a href="@Url.Action("Index", "Users")" class="elements">
     <span>Clients</span>
   </a>
</li>

Ostatnio wykonuję następujące czynności:

<a href="@Url.Action("Index", null, new { area = string.Empty, controller = "User" }, Request.Url.Scheme)">
   <span>Clients</span>
</a>

Rezultat byłby taki http://localhost/10000 (lub z jakimkolwiek portem, którego używasz) do dołączenia do struktury URL, jak:

http://localhost:10000/Users

Mam nadzieję, że to pomoże.


132
2017-07-16 08:08

Co powiesz na

<li>
<a href="@Url.Action("Index", "Users")" class="elements"><span>Clients</span></a>
</li>

13
2017-07-16 08:03

Możesz modyfikować za pomocą następujących

<li><a href="./Index" class="elements"><span>Clients</span></a></li>

Dodatkowa kropka oznacza, że ​​jesteś w tym samym kontrolerze. Jeśli chcesz zmienić kontroler na inny kontroler, możesz to zapisać

<li><a href="../newController/Index" class="elements"><span>Clients</span></a></li>

4
2018-06-05 04:58Doskonały Buddy.Cheers. - Chandan Kumar


Spróbuj wykonać następujące czynności:

<a asp-controller="Users" asp-action="Index"></a>

(Dotyczy programów ASP.NET 5 i MVC 6)


4
2018-06-02 01:47To nie jest poprawne dla ASP.NET. Może dotyczyć starych stron ASP. - Zanon
Ważne tylko dla ASP.NET 5, tj. MVC 6 - Ifeanyi Chukwu


Tutaj "~" odnosi się do katalogu głównego, gdzie Home to kontroler, a Download_Excel_File to actionmethod

 <a href="~/Home/Download_Excel_File" />

3
2017-07-17 07:19

Możesz również użyć tej bardzo uproszczonej formy:

@Html.ActionLink("Come back to Home", "Index", "Home")

Gdzie :
Come back to Home to tekst, który pojawi się na stronie
Index to nazwa widoku
Homejest nazwą kontrolera


1
2017-11-09 02:14