Pytanie Struktura pakietu Python, setup.py do przeprowadzania testów jednostkowych


Nie jestem pewien, czy organizuję poprawnie strukturę paczki, czy używam właściwych opcji w setup.py, ponieważ dostaję błędy, gdy próbuję uruchomić testy jednostkowe.

Mam taką strukturę:

/project
  /bin
  /src
    /pkgname     
      __init__.py
      module1.py
      module2.py
  /tests
    __init__.py
    test1.py
    test2.py

Mój plik setup.py wygląda następująco:

#!/usr/bin/env python                                                                    
from setuptools import setup, find_packages

setup(version='0.1',
   description='Trend following library',
   author='Nate Reed',
   author_email='nate@natereed.com',
   packages=find_packages(),
   install_requires=['numpy'],
   test_suite="tests",             
)

Po uruchomieniu "testu python setup.py" otrzymuję:

nate@nate-desktop:~/PycharmProjects/trendfollowing$ sudo python setup.py test
running test
running egg_info
writing requirements to UNKNOWN.egg-info/requires.txt
writing UNKNOWN.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to UNKNOWN.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to UNKNOWN.egg-info/dependency_links.txt
reading manifest file 'UNKNOWN.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'UNKNOWN.egg-info/SOURCES.txt'
running build_ext
Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 11, in <module>
  test_suite="tests",
 File "/usr/lib/python2.6/distutils/core.py", line 152, in setup
  dist.run_commands()
 File "/usr/lib/python2.6/distutils/dist.py", line 975, in run_commands
  self.run_command(cmd)
 File "/usr/lib/python2.6/distutils/dist.py", line 995, in run_command
  cmd_obj.run()
 File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/setuptools/command/test.py", line 137, in run
  self.with_project_on_sys_path(self.run_tests)
 File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/setuptools/command/test.py", line 117, in with_project_on_sys_path
  func()
 File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/setuptools/command/test.py", line 146, in run_tests
  testLoader = loader_class()
 File "/usr/lib/python2.6/unittest.py", line 816, in __init__
  self.parseArgs(argv)
 File "/usr/lib/python2.6/unittest.py", line 843, in parseArgs
  self.createTests()
 File "/usr/lib/python2.6/unittest.py", line 849, in createTests
  self.module)
 File "/usr/lib/python2.6/unittest.py", line 613, in loadTestsFromNames
  suites = [self.loadTestsFromName(name, module) for name in names]
 File "/usr/lib/python2.6/unittest.py", line 587, in loadTestsFromName
  return self.loadTestsFromModule(obj)
 File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/setuptools/command/test.py", line 34, in loadTestsFromModule
  tests.append(self.loadTestsFromName(submodule))
 File "/usr/lib/python2.6/unittest.py", line 584, in loadTestsFromName
  parent, obj = obj, getattr(obj, part)
AttributeError: 'module' object has no attribute 'test1'

Czy nazwy testowe muszą pasować do nazw modułów? Czy są inne konwencje, których muszę przestrzegać w mojej strukturze paczek?


57
2018-05-28 19:51


pochodzenie
Odpowiedzi:


Przez próbę i błąd znalazłem przyczynę tego problemu. Nazwy testów powinny pasować do nazw modułów. Jeśli istnieje test "foo_test.py", musi być odpowiedni moduł foo.py.

Znalazłem trochę wytyczne dotyczące organizacji struktury pakietów, co pomogło mi zreorganizować paczkę w strukturę, w którą byłem pewny siebie.


47
2018-05-28 23:42